Išči

  Častnik

  Častnik, tudi oficir (angleško Commissioned Officer, nemško Offizier) je pripadnik oboroženih sil, ki je izobražen in določen za poveljevanje vojaških enot/formacij.

  Častniki so pooblaščeni s strani vlade, da z ukazovanjem podčastnikom in vojakom izvršujejo ukaze prejete od nadrejenih. V določenih okoliščinah (vojno stanje) imajo za izvrševanje ali preprečevanje neizvšrevanja pravico uporabiti kakršnokoli prisilo ali ukrep (tudi usmrtitev).

  Vsak rod oboroženih sil ima po navadi lasten činovni sistem, a večinoma se najbolj razlikujejo čini kopenske vojske in vojne mornarice. Tako imamo v Slovenski vojski dvojni častniški činovni sistem: častniški čini kopenske vojske in vojnega letalstva ter čini pomorskih častnikov.

  Vsebina

  Vrste častnikov

  glede na status

  glede na vejo oboroženih sil

  glede na rod/službo

  glede na položaj

  Častniški čini Slovenske vojske

  Glej tudi