Išči

  Šola za častnike Slovenske vojske

  Šola za častnike Slovenske vojske
  Dejavna: 1. februar 1993[1] - danes
  Država: Zastava Slovenije Slovenija
  Pripadnost: Znak Slovenske vojske Slovenska vojska
  Struktura poveljstva: Center vojaških šol Slovenske vojske
  Garnizija/Štab: Poljče
  Kardeljeva ploščad, Ljubljana
  Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Ljubljana
  Vojašnica Šentvid
  Kadetnica Maribor (2009-)[2]
  Moto: Za ljudi z jasnim ciljem.

  Šola za častnike Slovenske vojske (ŠČ) je vojaško-šolska ustanova Slovenske vojske, ki skrbi za izobraževanje novega častniškega kadra; šola je v sestavi Centra vojaških šol Slovenske vojske in od januarja 2009 se nahaja v Kadetnici Maribor.

  Vsebina

  Zgodovina

  Šola je bila ustanovljena 1. februarja 1993. Prva generacija 14 kandidatov je uspešno končala šolanje dne 27. decembra 1993.

  Prva generacija

  Kandidati so poslušali naslednja predavanja: Taktika (Alojz Jehart, Marinčič, Gorazd Bartol), Vodenje in poveljevanje (Milovan Zorc), Obrambni in varnostni sistem (Marjan Fekonja), Vojaška topografija (Zvonimir Gorjup), Vojaško in vojno pravo (Savin Jogan), Vojaška psihologija (Marko Polič), Vojaška zgodovina (Janez J. Švajncer), Vojaško izrazoslovje (Tomo Korošec), Vojaška didaktika in metodika (Andrej Kocbek, Martin Kramar), Športna vzgoja (Leopold Toplak) in Pehotna oborožitev in oprema, streljanje (Dušan Sušnik)[3].

  Usposabljanje so uspešno končali: Ernest Anželj- ki je nosilec diplome z zaporedno številko I/1, Andrej Cafuta, Alfonz Cugmas, Zoran Dernovšek, Iztok Gregorčič, Rok Kosirnik, Drago Martinčič, Peter Levstek, Miran Nemec, Božidar Njavro, Tomaž Pavlič, Boris Rezo, Slavko Vozel in Tomaž Teran[4].

  Poveljstvo

  Načelniki

  Organizacija

  Viri in opombe

  Glej tudi