Išči

    Živinoreja

    Govedo na živinorejski farmi

    Živinoreja je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo domačih živali, in sicer z namenom pridobivanja prehranskih proizvodov (mlečni izdelki, meso ...), samih živali za delovno živino, surovin za oblačila in obutev (usnje, volna ...) ter gnoja (za potrebe gnojenja).

    Delitev

    Glej tudi