Išči

  5-celica

  Pravilna 5-celica
  (4-simpleks)
  Schlegel wireframe 5-cell.png
  Schleglov diagram
  (oglišča in robovi)
  vrsta
  konveksni pravilni 4-politop
  Schläflijev simbol {3,3,3}
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  celica 5{3, 3} 3-simplex t0.svg
  stranska ploskev 10{3}2-simplex t0.svg
  rob 10
  oglišče 5
  slika oglišč 5-cell verf.png

  tetraeder

  Petriejev mnogokotnik petkotnik
  Coxeterjeva grupa A4 [3,3,3]
  dualnost sebidualna
  značilnosti konveksna, izogonalna, izotoksalna, ikozaedrska
  uniformni indeks 1
  Slika oglišč: tetraeder

  5-celica je štirirazsežni objekt omejen s petimi tetraedrskimi celicami. Znan je tudi kot pentahoron ali pentatop ali hiperpiramida. Je 4-simpleks in je najenostavnejši konveksni pravilni politop in štirirazsežni analog poliedra oziroma trirazsežni analog tetraedra in v dveh razsežnostih analog trikotnika.

  Projekcije

  Ak
  Coxeterjeva ravnina
  A4
  A3
  A2
  Graf
  alkas opis opis 2
  [5]
  [4]
  [3]
  Projekcije v tri razsežnosti
  Stereographic polytope 5cell.png
  Ogrodje stereografske projekcije (robovi projicirani na 3-sfero)
  5-cell.gif
  Trirazsežna projekcija 5-celice, ki izvaja enostavno vrtenje
  Pentatope-vertex-first-small.png
  Projekcija pentahorona z ogliščem spredaj v 3 razsežnostih ima tetraedersko ovojnico. Najbližje oglišče pentahorona se projicira v središče tetraedra kot je prikazano z rdečo barvo. Najoddaljenejša celica se projicira na tetraedersko ovojnico. Druge 4 celice se projicirajo na 4 raztegnjena tetraederska področja okoli osrednjega oglišča.
  5cell-edge-first-small.png
  Projekcija pentahorona s sprednjim robom v 3 razsežnostih ima trikotno dipiramidalno ovojnico. Najbližji rob (prikazan rdeče) se projicira na os dipiramide s tremi celicami, ki ga obkrožajo in projicirajo v 3 tetraederske prostornine, ki so nameščene okoli te osi na vsakih 120º. Ostali dve celici se pojicirata na dve polovici dipiramide in sta oddaljeni od pentatopa.
  5cell-face-first-small.png
  Projekcija pentahorona s stransko ploskvijo spredaj v 3 razsežnosti ima tudi trikotno dipiramidalno ovojnico. Najbližja stranska ploskev je prikazana z rdečo barvo. Po dve celici, ki se dotikata v tej stranski ploskvi, se projicirata na dve polovici dipiramide. Ostale tri celice so na oddaljeni strani pentatopa, če gledamo s stališča štirih razsežnosti in zaradi razumljivosti niso prikazane na sliki. Nameščene so okoli središčne osi dipiramide, prav tako kot pri projekciji z robom spredaj.
  5cell-cell-first-small.png
  Projekcija pentahorona s celico spredaj v 3 razsežnosti ima tetraedersko ovojnico. Najbližja projekcija celice na celotno ovojnico. Iz stališča štirih razsežnosti niso prikazane druge 4 celice.

  Sorodni uniformni polihoroni

  ime 5-celica prisekana 5-celica rektificirana 5-celica kantelirana 5-celica dvojno prisekana 5-celica kantiprisekana 5-celica runcinirana 5-celica runciprisekana 5-celica omniprisekana 5-celica
  Schläflijev
  simbol
  {3,3,3} t0,1{3,3,3} t1{3,3,3} t0,2{3,3,3} t1,2{3,3,3} t0,1,2{3,3,3} t0,3{3,3,3} t0,1,3{3,3,3} t0,1,2,3{3,3,3}
  Coxeter-Dinkinov
  diagram
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  Schleglov
  diagram
  Schlegel wireframe 5-cell.png Schlegel half-solid truncated pentachoron.png Schlegel half-solid rectified 5-cell.png Schlegel half-solid cantellated 5-cell.png Schlegel half-solid bitruncated 5-cell.png Schlegel half-solid cantitruncated 5-cell.png Schlegel half-solid runcinated 5-cell.png Schlegel half-solid runcitruncated 5-cell.png Schlegel half-solid omnitruncated 5-cell.png
  A4
  Coxeterjeva ravnina
  graf
  4-simplex t0.svg 4-simplex t01.svg 4-simplex t1.svg 4-simplex t02.svg 4-simplex t12.svg 4-simplex t012.svg 4-simplex t03.svg 4-simplex t013.svg 4-simplex t0123.svg
  A3 Coxeterjeva ravnina
  graf
  4-simplex t0 A3.svg 4-simplex t01 A3.svg 4-simplex t1 A3.svg 4-simplex t02 A3.svg 4-simplex t12 A3.svg 4-simplex t012 A3.svg 4-simplex t03 A3.svg 4-simplex t013 A3.svg 4-simplex t0123 A3.svg
  A2 Coxeterjeva ravnina
  graf
  4-simplex t0 A2.svg 4-simplex t01 A2.svg 4-simplex t1 A2.svg 4-simplex t02 A2.svg 4-simplex t12 A2.svg 4-simplex t012 A2.svg 4-simplex t03 A2.svg 4-simplex t013 A2.svg 4-simplex t0123 A2.svg

  Zunanje povezave