Išči

  A

  Vsebina

  Zgodovina

  Črka A verjetno izhaja iz piktograma volovske glave v egipčanskih hieroglifih oziroma protosemitski abecedi.

  Egipčanski hieroglif volovska glava
  egipčanski hieroglif
  volovska glava
  Protosemitska volovska glava
  protosemitska
  volovska glava
  Feničanski alef
  feničanski alef
  Grška alfa
  grška črka alfa
  Etruščanska A
  etruščanska črka A
  Rimska A
  rimska črka A

  Tipografija

  Blackletter A
  Blackletter A
  Uncial A
  Uncial A
  Veliki A
  Modern Roman A
  Roman A
  Modern Italic A
  Italic A
  Modern Script A
  Script A

  Drugačne predstavitve

  V radioamaterstvu in letalstvu se za znak A uporablja beseda alfa.

  V Morsejevi abecedi je znak A predstavljen kot Ti-Ta: • -

  Braillova pisava: Braille A1.svg

  Računalništvo

  Koda ASCII za veliki A je 65 in za mali a 97; v dvojiškem sistemu pa 0100 0001 in 0110 0001.

  V kodiranju Unicode ima velika črka A kodo U+0041, mala a pa U+0061.

  Pomeni A

  Mali pisani A

  Glej tudi

  Zunanje povezave