Išči

  A

  Zgodovina

  Črka A verjetno izhaja iz piktograma volovske glave v egipčanskih hieroglifih oziroma protosemitski abecedi. Tako je

  Egipčanski hieroglif volovska glava
  egipčanski hieroglif
  volovska glava
  Protosemitska volovska glava
  protosemitska
  volovska glava
  Feničanski alef
  feničanski alef
  Grška alfa
  grška črka alfa
  Etruščanska A
  etruščanska črka A
  Rimska A
  rimska črka A

  Tipografija

  Blackletter A
  Blackletter A
  Uncial A
  Uncial A
  Veliki A
  Modern Roman A
  Roman A
  Modern Italic A
  Italic A
  Modern Script A
  Script A

  Drugačne predstavitve

  V radioamaterstvu in letalstvu se za znak A uporablja beseda alfa.

  V Morsejevi abecedi je znak A predstavljen kot Ti-Ta: • -

  Braillova pisava: Braille A1.svg

  Računalništvo

  Koda ASCII za veliki A je 65 in za mali a 97; v dvojiškem sistemu pa 0100 0001 in 0110 0001.

  V kodiranju Unicode ima velika črka A kodo U+0041, mala a pa U+0061.

  Pomeni A

  Mali pisani A

  Glej tudi

  Zunanje povezave