Išči

  Abeceda

  Ta članek se nanaša na abecedo kot vrsto pisanja govora, za druge pomene glejte Abeceda (razločitev).

  Slovenska abeceda
  Latinica
  Aa Bb Cc Čč Dd
  Ee Ff Gg Hh Ii
  Jj Kk Ll Mm Nn
  Oo Pp Rr Ss Šš
  Tt Uu Vv Zz Žž

  Abecéda je pogosta vrsta sistema pisanja govora, v katerem vsak glas predstavlja svoj simbol (vendar nekateri simboli lahko predstavljajo več različnih glasov). Najbolj znana in največkrat uporabljena abeceda je latinica, katere različico uporabljamo tudi za zapis moderne slovenščine, njej najbolj sorodni sta cirilica in grška abeceda, vse so se razvile iz starogrške abecede (~ 800 pr. n. št.). Obstaja okoli 60 različnih vrst abeced, veliko se jih ne uporablja več oz. jih uporabljajo le še zgodovinarji. Je tudi veliko načrtno ustvarjenih abeced, ki so nastale v 19. in 20. stoletju.

  Ime abeceda izhaja iz prvih štirih črk v latinski abecedi - a + be + ce + de; podobnega izvora sta manjkrat uporabljena sopomenka alfabet (iz grških črk alfa + beta) in izraz azbuka (iz cirilskih cerkvenoslovanskih črk azь + buky) za zaporedje črk v glagolici ali cirilici.

  V sedanji standardni slovenski abecedi, ki je vrsta latinice oz. natančneje gajice, 25 znakov, od tega 5 samoglasnikov (a, e, i, o in u) in 20 soglasnikov (b, c, č, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, v, z in ž), čeprav SSKJ že uvršča črke iz standardne (angleške) latinice (q, w, x in y) tudi v slovensko.[1]

  Vsebina

  Zgodovina

  Razvoj latinice1. feničanska soglsniška abeceda 2. stara grška abeceda 3. etruščanska abeceda 4. latinica v 7. stol. pr. n. št. 5. latinica v 3. stol. pr. n. št. 6. latinica v 1. stol. pr. n. št. 7. latinica v srednjem veku, sedaj standardna latinica 8. Nekateri dodatni znaki v latinici. ki se pojavljajo v določenih jezikih

  Tri glavne evropske abecede (latinica, cirilica in grška abeceda) so se vse razvile iz starogrške abecede, ta pa iz feničanske soglasniške abecede. Večina ostalih abeced, ki so še v uporabi, so bile narejene načrtno. Abeceda je najbližje abdžadom, saj je že feničanska soglasniška abeceda abdžad in se je iz njih razvila.


  feničanska soglasniška abeceda
  starogrška abeceda

  latinica  moderna grška abeceda  cirilica  aramejska soglašniška abeceda

  hebrejska soglasniška abeceda  arabska soglasniška abeceda  zlogovne abecede?


  Seznam abeced

  Po svetu obstaja okrog 60 različnih glavnih vrst abeced (npr. slovenska in angleška abeceda se štejeta pod isto-latinico).

  Adlam

  Adlam (𞤀𞤣𞤤𞤢𞤥) je abeceda, ki sta jo leta 1989 sestavila Ibrahima in Abdoulaye Barry, brata iz Gvineje, ki sta jo sestavila za jezik fula ali fulani. Ime izhaja iz prvih štirih črk, ki so 𞤂 ,𞤁 ,𞤀 in 𞤃, kar bi pri prečrkovanju v latinico bilo A, D, L in M. Črke so bile izbrane načrtno, saj predtavljajo kratico za Alkule Dandayɗe Leñol Mulugol, kar pomeni "abeceda, ki ščiti ljudi pred izginjanjem". Abeceda je hitro postala popularna in govorci jezika fulani v Gvineji, Liberiji in Nigeriji so jo hitro začeli uporabljati. Je ena izmed mnogih afriških abeced.[2] Brata sta izdala veliko na roke napisanih knjig v adlamski abecedi in začeli učiti ljudi pisanja abecede. Po velikem uspehu sta postavila tudi šole po Togu, Senegalu, Beninu in celo eno v New Yorku. Po izdaji prvih tiskanih knjig pa je Gvinejski parlament pisavo prepovedal in Ibrahima je bil zato v zaporu tri mesece. Nato je pobegnil v ZDA, kjer je začel ustvarjati različne pisave za adlamsko abecedo.[2]

  Adlamska abeceda
  Velika črka Mala črka Ime Prečrkovanje v latinico Izgovorjava Unicode koda
  𞤀 𞤢 Alif A a U+E900, U+E922
  𞤁 𞤣 Daali D d U+E901, U+E923
  𞤂 𞤤 Laam L l U+E902, U+E924
  𞤃 𞤥 Miim M m U+E903, U+E925
  𞤄 𞤦 Ba B b U+E904, U+E926
  𞤅 𞤧 Sinnyiiyhe S s U+E905, U+E927
  𞤆 𞤨 Pe P p U+E906, U+E928
  𞤇 𞤩 Bhe B? ɓ U+E907, U+E929
  𞤈 𞤪 Ra R r/ɾ U+E908, U+E92A
  𞤉 𞤫 E E e U+E909, U+E92B
  𞤊 𞤬 Fa F f U+E90A, U+E92C
  𞤋 𞤭 I I i U+E90B, U+E92D
  𞤌 𞤮 O O o U+E90C, U+E92E
  𞤍 𞤯 Dha D? ɗ U+E90D, U+E92F
  𞤎 𞤰 Yhe H ʔʲ U+E90E, U+E930
  𞤏 𞤱 Waw UA? w U+E90F, U+E931
  𞤐 𞤲 Nun N n U+E910, U+E932
  𞤑 𞤳 Kaf K k U+E911, U+E933
  𞤒 𞤴 Ya J j U+E912, U+E934
  𞤓 𞤵 U U u U+E913, U+E935
  𞤔 𞤶 Jiim d͡ʒ U+E914, U+E936
  𞤕 𞤷 Chi Č t͡ʃ U+E915, U+E937
  𞤖 𞤸 Ha H? h U+E916, U+E938
  𞤗 𞤹 Qaaf K? q U+E917, U+E939
  𞤘 𞤺 Ga G g U+E918, U+E93A
  𞤙 𞤻 Nya NJ? ɲ U+E919, U+E93B
  𞤚 𞤼 Tu T t U+E91A, U+E93C
  𞤛 𞤽 Nha N ŋ U+E91B, U+E93D
  Dodatne črke
  𞤜 𞤾 Va V v U+E91C, U+E93E
  𞤝 𞤿 Kha H x U+E91D, U+E93F
  𞤞 𞥀 Gbe GB? ɡ͡b U+E91E, U+E940
  𞤟 𞥁 Zal Z z U+E91F, U+E941
  𞤠 𞥂 Kpo KP? k͡p U+E920, U+E942
  𞤡 𞥃 Sha Š ʃ U+E921, U+E943
  Diakritike
  Diakritika Opis Unicode koda
  ◌𞥄 Podaljša izgovorjavo črki alif (ã) U+1E944
  ◌𞥅 Podaljša izgovorjavo drugim samoglasnikom U+1E945
  ◌𞥆 Podaljša izgovorjavo soglasnikom (ga podvoji) U+1E946
  ◌𞥇 Med soglasnik, za katerem stoji, in prvim samoglasnikom za njim vrine ʔ (glottal stop) U+1E947
  ◌𞥈 Soglasnik prilagodi za izgovorjavo glasov, ki jih v jeziku navadno ni U+1E948
  ◌𞥉 Soglasnik podaljša in prilagodi za izgovorjavo glasov, ki jih v jeziku navadno ni U+1E949
  ◌𞥊 Pika, lahko se nahaja zgoraj (hoortobbhere) ali spodaj (lestobbhere)[3] U+1E94A
  𞥋 Se uporablja med n in drugim soglasnikom, da pove, da sta glasova nosna U+1E94B
  • ◌𞥈 je hačku podobna diakritika se uporablja pri črkah alif, ha in ga, da se jih izgovori kot arabske črke ain (ʕ), gh (ɣ) in ḥ. Tudi črke sinnyiiyhe, tu, daali in jim spremenijo izgovorjavo v ṣ, ṭ, ḍ in ẓ. Če želimo, daje soglasnik daljši, uporabimo ◌𞥉
  • Piko se postavi nad črki jim in sinnyiiyhe, da se izgovori kot th in z, uporablja se tudi nad e in o, da poudari samoglasnik (e in o namesto ɛ in ɔ). Če sta samoglasnika podaljšana, nad črko napišemo macron, piko pa spodaj
  • V adlamski abecedi se nekatere črke izgovori z glasovi, ki jih v slovenščini ne poznamo, zato je pri prečrkovanju dopisan vprašaj
  • Kjer se nahajata dve Unicode kodi, je prva za veliko črko in druga za malo
  • Kode veljajo za Unicode različico 13.0


  Adlamska abeceda ima tudi svoja števila, te se za razliko od arabščine pišejo od desne proti levi.[4]

  Adlamske Hindu-arabske
  𞥐 0
  𞥑 1
  𞥒 2
  𞥓 3
  𞥔 4
  𞥕 5
  𞥖 6
  𞥗 7
  𞥘 8
  𞥙 9

  Ločila ima podobna kot latinica, le da so obrnjena. Posebnost sta le vprašaj in klicaj, tako kot v španščini se različici uporabi že na začetku povedi. Začetni vprašaj in klicaj izgledata kot navaden končni klicaj in vprašaj (le obrnjena), medtem ko sta končni različici drugačni in unikatni za adlam.

  Adlamska Latinična
  . .
  ,
  : :
  ;
  𞥟 … ؟ ¿ … ?
  ! … 𞥞 ¡ … !

  Armenska abeceda

  Glavni članek: Armenska abeceda

  Armenska abeceda se uporablja za zapis armenščine, ta se deli na vzhodno, katere središče je v Armeniji in na zahodno, katere središča so drugod po svetu. Razlika med njima je le izgovorjava. V armenščini se isti znaki uporabljajo tudi za številke, in sicer ne na enak način. Števila se med seboj seštevajo. Piše se od leve proti desni.

  Armenska abeceda
  Velika črka Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
  Mala črka ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ և
  Ime Ayb Ben Gim Da Ech Za Eh Et To Zhe Ini Liwn Hex Ca Ken Ho Ja Ghad Cheh Men Yi Now Sha Vo Cha Peh Jheh Ra Seh Vew Tiwn Reh Co Yiwn Piwr Keh Oh Feh Ech yiwn
  Približek v latinici A B G D E Z Ē Ë T' Ž I L X Ç K H J Ġ Č̣ M Y N Š O Č P Ŕ S V T R C' W P' K' Ò F EW
  Številka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10.000 20.000

  Še ločila in črke izven abecede:

  Ostalo
  ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟ ՠ ֈ ֊ ֍ ֎ ֏
  '
  !
  ,
  ?
  Obrnjen ayb -
  Dram
  Men now Men ech Men ini Vew now Men hex

  Avestanska abeceda

  Avestanska abeceda je bila uporabljena za zapis avestanščine, izumrlega iranskega jezika. Abeceda je razdeljena na soglasnike in samoglasnike ter ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Povedi se piše od desne proti levi.

  Samoglasniki
  Črka 𐬀 𐬁 𐬂 𐬃 𐬄 𐬅 𐬆 𐬇 𐬈 𐬉 𐬊 𐬋 𐬌 𐬍 𐬎 𐬏
  Ime A Aa Ao Aao An Aan Ae Aee E Ee O Oo I Ii U Uu
  Približek v latinici A Ā Å Ȧ Ą/Ã Ą/Ã Ə Ə̅ E Ē O Ō I Ī U Ū
  Soglasniki
  Črka 𐬐 𐬑 𐬒 𐬓 𐬔 𐬕 𐬖 𐬗 𐬘 𐬙 𐬚 𐬛 𐬜 𐬝 𐬞 𐬟 𐬠 𐬡 𐬢 𐬣 𐬤 𐬥 𐬦 𐬧 𐬨 𐬩 𐬪 𐬫 𐬬 𐬭 𐬮 𐬯 𐬰 𐬱 𐬲 𐬳 𐬴 𐬵
  Ime Ke Xe Xye Xve Ge Gge Ghe Ce Je Te The De Dhe Tte Pe Fe Be Bhe Nge Ngye Ngve Ne Nye Nne Me Hme Yye Ye Ve Re Le Se Ze She Zhe Shye Sshe He
  Približek v latinici K X G Ġ/GG Y Č T θ D δ P F B BH/β NG/Ŋ Ŋ́ Ŋᵛ N NY/Ń NN/Ņ M YY/Ẏ Y V R L S Z SH/Š ZH/Ž SHY/S͑ SSH/Ṣ̌ H

  Avestanska abeceda ima tudi nekaj znakov, od teh nima nobeden podobne vloge kot latinski.

  Ostali znaki
  𐬹 𐬺 𐬻 𐬼 𐬽 𐬾 𐬿

  Avoiuli

  Avoiulijska pisava se uporablja za pisanje jezika Raga, vendar zaradi latinske različiče njegova popularnost upada. Jezik govori le prb. 6500 ljudi v Vanuatuju. Posebnost pisave je tudi, da se lahko piše v obe smeri.[5]

  Avoiuli letters.jpg


  Avoiuli digits.jpg

  Bassa Vah

  Bassa vah je ogrožena abeceda, ki jo piše okrog 410.000 ljudi v Sierra leone in Liberiji. Pišejo od leve proti desni.

  Samoglasniki
  Črka 𖫧 𖫨 𖫩 𖫪 𖫫 𖫬 𖫭
  Ime A O Oo U Ee E I
  Približek v latinici a ɔ o u e ɛ i
  Soglasniki
  Črka 𖫐 𖫑 𖫒 𖫓 𖫔 𖫕 𖫖 𖫗 𖫘 𖫙 𖫚 𖫛 𖫜 𖫝 𖫞 𖫟 𖫠 𖫡 𖫢 𖫣 𖫤 𖫥 𖫦
  Ime Enni Ka Se Fa Mbe Yie Gah Dhii Kpah Jo Hwah Wa Zo Gbu Do Ce Uwu To Ba Vu Yein Pa Wadda
  Približek v latinini N K S F MB Ɲ G D KP J XW W Z GB Ɗ C HW T B W H P R/L
  Naglasi
  Naglas ◌𖫰 ◌𖫱 ◌𖫲 ◌𖫳 ◌𖫴
  Primer naglasa v latinici Á À Ā

  Ostalo

  𖫵
  .

  Beitha kukju

  Albanski odvetnik Naum Veqilharxhi je leta 1845 izdal abecedo kot alternativo za latinico, grško abecedo ter arabsko soglasniško abecedo. Piše se od leve proti desni.

  Beitha kukju.png

  Braillova pisava

  Glavni članek: Braillova pisava

  Črko predstavlja posebna kombinacija pik.

  Braillova pisava razvrščena po Unicode kodah
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  U+280x
  U+281x
  U+282x
  U+283x
  U+284x
  U+285x
  U+286x
  U+287x
  U+288x
  U+289x
  U+28Ax
  U+28Bx
  U+28Cx
  U+28Dx
  U+28Ex
  U+28Fx

  Borama/Gadabuursi

  Borama ali gadabuursi je alternativna abeceda za somalščino. Piše se od leve proti desni.

  Borama Alphabet.jpg

  Carian

  Carian je abeceda, ki se je v prvem tisočljetju po našem štetju uporabljala za pisanje jezika Carian. Piše se jo od leve proti desni ter se ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.[6][7]

  Carian abeceda
  Črka 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐
  Ime A P2 D L Uuu R Ld A2 Q B M O D2 T Sh Sh2 S C-18 U Nn X N Tt2 P Ss I E Uuuu K K2 N2 Uu G G2 St St2 Ng Ii C-39 Tt Uuu2 Rr Mb Mb2 Mb3 Mb4 Ld2 E2 Uuu3
  Približek v latinščini A β D L Ü/Y R λ Q B M O B T Š S U Ɲ X N P Ś I E J K Đ W G Z Ŋ I Y R B λ E Y

  Carpathian basin rovans

  To je abeceda, ki so jo uporabljali za zapis nekaterih evropskih jezikov med 7. in 11. stoletjem. Piše se od leve proti desni.

  Chinuuk pipa

  Chinuuk pipa je abeceda za jezik Chinuuk, piše se od leve proti desni.

  Coorgi cox

  Coorgi cox je abeceda za jezik kodava.

  Coorgi-cox.jpg

  Coptic

  Coptic je abeceda, ki se uporablja za istoimenski jezik.

  Coptic abeceda
  Velika črka Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ϫ Ϭ Ϯ
  Mala črka ϣ ϥ ϧ ϩ ϫ ϭ ϯ
  Ime Alfa Vida Gamma Dalda Eie Sou Zata Hate Thethe Iauda Kapa Laula Mi Ni Ksi O Pi Ro Sima Tau Ua Fi Khi Psi Oou Shei Fei Khei Hori Gangia Shima Dei
  Približek v latinici A B G/V D E Z Ē/E TH/T' I K L M N KS O P R S T U/OU F KH PS Ō/O SH/Š F KH H J/DZH Q/TSH TI/DE
  Drugi znaki in črke
  Znak/velika črka ◌⳯ ◌⳰ ◌⳱ ⳿
  Mala črka ⲿ
  Približek v latinici A . ? ½ .

  Cirilica in izvedene abecede

  Glavni članek: Cirilica

  Cirilica je vrsta abecede, ki se uporablja predvsem v Rusiji in vzhodni Evropi. Uporablja se za zapis jezikov Abaza, Abhaščina, Adigejščina, Aghul, Akhvakh, Aleutščina, Altajščina, Alyutor, Andščina, Archi, Assyrianščina, Avarščina, Azerščina, Bagvalal, Balkar, Bashkir, Beloruščina, Bezhta, Botlikh, Budukh, Bolgarščina, Burjatščina, Chamalal, Čečenščina, Chelkan, Chukchi, Čuvaščina, Krimska Tatarščina, Dargwa, Dolgan, Dungan, Enets, Erzya, Even, Evenki, Gagauščina, Godoberi, Hinukh, Hunzib, Inguščina, Interslovanščina, Itelmen, Juhuri, Kabardian, Kalmiščina, Karaim, Karakalpakščina, Karata, Kazakščina, Ket, Khakas, Khanty, Khinalug, Khwarshi, Kildinska Sámščina, Komi, Koryak, Krymchak, Kryts, Kubachi, Kumyk, Kurdijščina, Kirgiščina, Lak, Lezgi, Lingua Franca Nova, Makedonščina, Mansi, Mari, Moksha, Moldavščina, Mongolščina, Črnogorščina, Nanai, Nenets, Nganasan, Nivkh, Nogai, Starocerkvenoslovanščina, Oroch, Orok, Ossetian, Pontska Grščina, Ruščina, Ruthenijščina, Rutul, Selkup, Srbščina, Shor, Shughni, Slovio, Soyot, Tabassaranščina, Tadžikščina, Talysh, Tat, Tatarščina, Tindi, Tofa, Tsakhur, Tsez, Turkmenščina, Tuvanščina, Ubykh, Udege, Udi, Udmurtščina, Ukrajinščina, Ulch, Urum, Uyghur, Uzbekščina, Votic, Wakhi, Zahodna Polejščina, Yaghnobi, Jakutščina, Yazghulami, Yukaghir in Yupik, s tem da se nekatere izmed njih lahko zapiše tudi v drugih pisavah.

  Najbolj znane vrste cirilice
  Ime А

  а

  Ә

  ә

  Б

  б

  В

  в

  Г

  г

  Ґ

  ґ

  Ғ

  ғ

  Д

  д

  Ђ

  ђ

  Ѓ

  ѓ

  Е

  е

  Є

  є

  Ё

  ё

  Ж

  ж

  Җ

  җ

  З

  з

  Ѕ

  ѕ

  И

  и

  І

  і

  Ї

  ї

  Й

  й

  Ј

  ј

  К

  к

  Қ

  қ

  Л

  л

  Љ

  љ

  М

  м

  Н

  н

  Њ

  њ

  Ң

  ң

  О

  о

  Ө

  ө

  П

  п

  Р

  р

  С

  с

  Т

  т

  Ћ

  ћ

  Ќ

  ќ

  У

  у

  Ұ

  ұ

  Ү

  ү

  Ў

  ў

  Ф

  ф

  Х

  х

  Һ

  һ

  Ц

  ц

  Ч

  ч

  Џ

  џ

  Ш

  ш

  Щ

  щ

  Ъ

  ъ

  Ы

  ы

  І

  і

  Ь

  ь

  Э

  э

  Ю

  ю

  Я

  я

  Beloruska А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з І і Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ў ў Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я
  Bolgarska А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ь ь Ю ю Я я
  Kazaška А а Ә ә Б б В в Г г Ғ ғ Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Қ қ Л л М м Н н Ң ң О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ұ ұ Ү ү Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы І і Ь ь Э э Ю ю Я я
  Kirgizijska А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н Ң ң О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я
  Makedonska А а Б б В в Г г Д д Ѓ ѓ Е е Ж ж З з Ѕ ѕ И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ќ ќ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш
  Mongolska А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я
  Ruska А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы ь Э э Ю ю Я я
  Srbska А а Б б В в Г г Д д Ҕ ҕ Е е Ж ж З з И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш
  Tatarska А а Ә ә Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж Җ җ З з И и Й й К к Л л М м Н н Ң ң О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү Ф ф Х х Һ һ Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я
  Ukrajinska А а Б б В в Г г Ґ ґ Д д Е е Є є И и І і Ї ї Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ю ю Я я

  Dalecarlianske rune

  To je stara abeceda za zapis elfdalianščine.

  Dalrunor.svg

  Deseret

  Deseret je bila narejena kot alternativa za latinico za zapis angleščine. Piše se od leve proti desni.

  Deseret abeceda
  Velika črka 𐐀 𐐁 𐐂 𐐃 𐐄 𐐅 𐐆 𐐇 𐐈 𐐉 𐐊 𐐋 𐐌 𐐍 𐐎 𐐏 𐐐 𐐑 𐐒 𐐓 𐐔 𐐕 𐐖 𐐗 𐐘 𐐙 𐐚 𐐛 𐐜 𐐝 𐐞 𐐟 𐐠 𐐡 𐐢 𐐣 𐐤 𐐥 𐐦 𐐧
  Mala črka 𐐨 𐐩 𐐪 𐐫 𐐬 𐐭 𐐮 𐐯 𐐰 𐐱 𐐲 𐐳 𐐴 𐐵 𐐶 𐐷 𐐸 𐐹 𐐺 𐐻 𐐼 𐐽 𐐾 𐐿 𐑀 𐑁 𐑂 𐑃 𐑄 𐑅 𐑆 𐑇 𐑈 𐑉 𐑊 𐑋 𐑌 𐑍 𐑎 𐑏
  Ime dolgi I dolgi E dolgi A dolgi Ah dolgi O dolgi Oo kratki I kratki E kratki A kratki Ah kratki O kratki Oo Ay Ow Wu Yee H Pee Bee Tee Dee Chee Jee Kay Gay Ef Vee Eth Thee Es Zee Esh Zhee Er El Em En Eng Oi Ew

  Elbasan

  To je stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis albanščine.

  Elbasan abeceda
  Črka 𐔀 𐔁 𐔂 𐔃 𐔄 𐔅 𐔆 𐔇 𐔈 𐔉 𐔊 𐔋 𐔌 𐔍 𐔎 𐔏 𐔐 𐔑 𐔒 𐔓 𐔔 𐔕 𐔖 𐔗 𐔘 𐔙 𐔚 𐔛 𐔜 𐔝 𐔞 𐔟 𐔠 𐔡 𐔢 𐔣 𐔤 𐔥 𐔦 𐔧
  Ime A Be Ce Che De Nde Dhe Ei E Fe Ge Gje He I Je Ke Le Lle Me Ne Na Nje O Pe Qe Re Rre Se She Te The U Ve Xe Y Ze Zhe Ghe Ghamma Khe

  Etruščanska abeceda

  Stara abeceda, ki so jo uporabljali etruščani.

  Early Etruscan Alphabet with Transliteration.jpg

  Faliscanska abeceda

  Stara, že izumrla abeceda.

  Fonetična abeceda

  Fonetična abeceda se uporablja zazapis izgovorjave,saj vsak zvok predstavlja le ena črka.

  Samoglasniki
  Odprtost ust \ kraj nastanka zvoka

  Samoglanik na levi je zaokrožen,

  na desni pa ne

  Sprednji del ust Prednji del ust Osrednji del ust Zadnji del ust Končni del ust (najbolj zadaj)
  Zaprta i y ɨ ʉ ɯ u
  Skoraj zaprta ɪ ʏ ʊ
  Malo zaprta e ø ɘ ɵ ɤ o
  Srednje odprta ø̞ ə
  Zmerno odprta ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ
  Skoraj povsem odprta æ ɐ
  Povsem odprta a ɶ ä ɑ ɒ
  Pravi soglasniki
  Način izgovorjave \ kraj nastanka

  Soglasnik na levo je nezveneč, desno pa zveneč

  Ustnice Spodnja

  ustnica in

  zgornji zobje

  Ustnice

  in jezik

  Jezik in

  zobje

  Jezik-

  zadnji del

  dlesni

  Jezik-tik

  za zadnjim

  delom dlesni

  Sredina jezika-

  pred najvišjem

  delom neba

  Sredina jezika-

  pri najvišjem

  delu neba

  Konec jezika-

  na zadnji

  strani neba

  Konec

  jezika-

  pri uvuli

  Ob združenju

  ustne in

  nosne votline

  Glasilke
  Zrak gre skozi nos m ɱ n ɳ̊ ɳ ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ
  Zrak se ustavi p b t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʡ ʔ
  Zrak se ustavi in nato gre skozi ozko luknjo ter trči ob zobe t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ
  Zrak se ustavi in nato gre skozi ozko luknjo p͡ɸ b͡β p̪͡f b̪͡v t͡θ d͡ð t͡ɹ̝̊ d͡ɹ̝ t͡ɹ̝̊˗ d͡ɹ̝˗ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x ɡ͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ ʡ͡ʢ ʔ͡h
  Zrak gre skozi ozko luknjo in trči ob zobe s z ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ
  Zrak gre skozi ozko luknjo ɸ β f v θ̼ ð̼ θ ð θ̠ ð̠ ɹ̠̊˔ ɹ̠˔ ɻ˔ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ
  Zrak zaokroži po ustni votlini ʋ̥ ʋ ɹ̥ ɹ ɻ̊ ɻ j ɰ̊ ɰ ʔ̞
  Ena mišica (običajno jezik) se približa drugi mišici ⱱ̟ ɾ̼ ɾ̥ ɾ ɽ̊ ɽ ɢ̆ ʡ̆
  Jezik vibrira zrak ʙ̥ ʙ r ɽ̊r̥ ɽr ʀ̥ ʀ ʜ ʢ
  Zrak se ustavi in nato gre skozi ozki luknji ob straneh jezika t͡ɬ d͡ɮ ʈ͜ɭ̊˔ c͡ʎ̥˔ k͡ʟ̝̊ ɡ͡ʟ̝
  Zrak gre skozi ozki luknji ob straneh jezika ɬ ɮ ɭ̊˔ ɭ˔ ʎ̝̊ ʎ̝ ʟ̝̊ ʟ̝
  Zrak zaokroži po straneh ustne votline l ɭ̊ ɭ ʎ̥ ʎ ʟ̥ ʟ ʟ̠
  Ena mišica (običajno jezik) se približa drugi mišici tako,

  da zrak potuje le ob straneh ustne votline

  ɺ ɭ̆ ʎ̆ ʟ̆
  Ostali soglasniki
  Način izgovorjave \ kraj nastanka Ustnice Spodnja

  ustnica in

  zgornji zobje

  Jezik in

  zobje

  Jezik-

  zadnji del

  dlesni

  Jezik-tik

  za zadnjim

  delom dlesni

  Sredina jezika-

  pred najvišjem

  delom neba

  Sredina jezika-

  pri najvišjem

  delu neba

  Konec jezika-

  na zadnji

  strani neba

  Konec jezika-

  pri uvuli

  Ob združenju

  ustne in

  nosne votline

  Zrak se ustavi ʈʼ ʡʼ
  Zrak se ustavi in nato gre skozi ozko luknjo t͡θʼ t͡sʼ t͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ k͡xʼ q͡χʼ
  Zrak gre skozi ozko luknjo ɸʼ θʼ ʃʼ ʂʼ ɕʼ χʼ
  Zrak se ustavi in nato gre skozi ozki luknji ob straneh jezika t͡ɬʼ c͡ʎ̝̊ʼ k͡ʟ̝̊ʼ
  Zrak gre skozi ozki luknji ob straneh jezika ɬʼ
  Zvok ni zveneč ʘ ǀ ǃ ǂ
  Zvok je zveneč ʘ̬ ǀ̬ ǃ̬ ǂ̬
  Zrak gre skozi nos ʘ̃ ǀ̃ ǃ̃ ǂ̃
  Zvok ni zveneč, zrak potuje ob straneh jezika ǁ
  Zvok je zveneč, zrak potuje ob straneh jezika ǁ̬
  Zvok je zveneč, glasilke zrak potisnejo proti pljučam ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
  Zvok ni zveneč, glasilke zrak potisnejo proti pljučam ɓ̥ ɗ̥ ᶑ̊ ʄ̊ ɠ̊ ʛ̥

  Galik

  Različica stare mongolske abecede, piše se v stolpcih.

  Gruzijska abeceda

  Gruzijska abeceda se uporablja za zapis jezikov batsbi, gruzijščine, laz, mingrelian in svan. Piše se od leve proti desni, obstajajo pa 3 različice, v glavem se uporablja mkhedruli, ki edini razlikuje med velikimi in malimi črkami.

  Gruzijska abecede
  Asomtavruli
  Mkhedruli (velike)
  Mkhedruli (male)
  Nuskhuri
  Ime An Ban Gan Don En Vin Zen Tan In Kan Las Man Nar On Par Zhar Rae San Tar Un Phar Khar Ghan Qar Shin Chin Can Jil Cil Char Xan Jhan Hae He Hie We Har Hoe Fi Yn Elifi Obrnjen gan Ain Aen
  Drugi znaki
  Znak Ჾ/ჾ Ჿ/ჿ
  Ime Nar

  Glagolica

  To je stara abeceda, ki se je uporabljala za prevod biblije.

  Glagolitic abeceda
  Velika črka
  Mala črka ⰿ
  Združevalne črke ◌𞀀 ◌𞀁 ◌𞀂 ◌𞀃 ◌𞀄 ◌𞀅 ◌𞀆 ◌𞀈 ◌𞀉 ◌𞀊 ◌𞀋 ◌𞀌 ◌𞀍 ◌𞀎 ◌𞀏 ◌𞀐 ◌𞀑 ◌𞀒 ◌𞀓 ◌𞀔 ◌𞀕 ◌𞀖 ◌𞀗 ◌𞀘 ◌𞀛 ◌𞀜 ◌𞀝 ◌𞀞 ◌𞀟 ◌𞀠 ◌𞀡 ◌𞀣 ◌𞀤 ◌𞀦 ◌𞀧 ◌𞀨 ◌𞀩 ◌𞀪
  Ime Azu Buky Vede Glagoli Dobro Yestu Zhivete Dzelo Zemlja Izhe Prvotni izhe I Djervi Kako Ljudije Myslite Nashi Oni Pokoji Ritsi Slovo Tvrido Uku Fritu Heru Otu Pe Shta Tsi Chrivi Sha Yeru Yeri Yati Spidery ha Yu Majhen yus Majhen yus z repom Yo Lotated mali yus Velik yus Lotated veliki yus Fita Izhitsa Shtapic Troukasti a Latinate myslite

  Gotica

  Stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis gotščine. Nekateri znake predstavljajo črko in številko, piše se od leve proti desni.

  Gotska abeceda
  Črka 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊
  Ime Ahsa Bairkan Giba Dags Aihvus Qairthra Iuja Hagi Thiuth Eis Kusma Lagus Manna Nauths Jer Urus Pairthra Raida Sauil Teiws Winya Faihu Iggws Hwair Othal
  Številka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900

  Grška abeceda

  Grška abeceda
  Velika črka Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
  Mala črka α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
  Ime Alfa Beta Gama Delta Epsilon Zeta Eta Theta Jota Kapa Lambda Mi Ni Ksi Omikron Pi Ro Sigma Tau Ipsilon Fi Hi Psi Omega

  Hangul (korejska abeceda)

  Glavni članek: Hangul

  Hangul je malo drugačna abeceda, saj črke niso urejene od leve proti desni ali desne proti levi, pač pa so črke združene. Skupaj obstaja 11.739 znakov.

  samoglasnik
  soglasnik združen znak
  Pogostejši znaki pri hangulu
  ㅏ A ㅑ Ya ㅓ Eo ㅕ Yeo ㅗ O ㅛ Yo ㅜ U ㅠ Yu ㅡ Eu ㅣ I

  (kiyeok)

  G

  (nieun)

  N

  (tikeut)

  D

  (rieul)

  R

  (mieum)

  M

  (pieup)

  B

  (sios)

  S

  (leung)

  -

  (cieuc)

  J

  (chieuch)

  C

  (khieukh)

  K

  (thieuth)

  T

  (phieuph)

  P

  (hieuh)

  H

  Kavkaška albanščina

  Abeceda za zapis kavkaške albanščine.

  Abeceda kavkaške albanščine
  Črka 𐔰 𐔱 𐔲 𐔳 𐔴 𐔵 𐔶 𐔷 𐔸 𐔹 𐔺 𐔻 𐔼 𐔽 𐔾 𐔿 𐕀 𐕁 𐕂 𐕃 𐕄 𐕅 𐕆 𐕇 𐕈 𐕉 𐕊 𐕋 𐕌 𐕍 𐕎 𐕏 𐕐 𐕑 𐕒 𐕓 𐕔 𐕕 𐕖 𐕗 𐕘 𐕙 𐕚 𐕛 𐕜 𐕝 𐕞 𐕟 𐕠 𐕡 𐕢 𐕣
  Ime Alt Bet Gim Dat Eb Zarl Eyn Zhil Tas Cha Yowd Zha Irb Sha Lan Inya Xeyn Dyan Car Jhox Kar Lyit Heyt Qay Aor Choy Chi Cyay Maq Qar Nowc Dzyay Shak Jayn On Tyay Fam Dzay Chat Pen Gheys Rat Seyk Veyz Tiwr Shoy Iwn Cyaw Cayn Yayd Piwr Kiw
  Ostali znaki
  Znak 𐕯

  Kaddare

  Abeceda za zapis somalščine.

  Kaddare Alphabet.jpg

  Khatt-i-Badí’

  Abeceda, ki se je uporabljala za skrivne kode.

  Khazarijske rove

  Stara abeceda, ki se piše od desne proti levi.

  Khazarian Rovas characters.png

  Latinica in izvedene abecede

  Glavni članek: Latinica

  Latinica je najbolj razširjena vrsta abecede, eno izmed njenih različic tudi uporabljamo v slovenščini. Najpogosteje se po svetu uporablja Standardna (angleška) abeceda, ki ima 26 črk. V abecedi se piše od leve proti desni.

  Angleška abeceda
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  Sodobna slovenska abeceda spada pod gajico, pod katero spada tudi npr. hrvaščina.

  Slovenska abeceda
  A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
  a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž

  Ena izmed daljših verzij latinice je Abaza, ki ima 72 črk[8]:

  Abaška latinska abeceda
  A Ə B C C' Ć Ć' Č ČW Č'W D E F F' G Gy Gw Ǧ ǦY ǦW H HW I J J̌W K KY KW K' K'Y K'W L L' Ł Ł' M N O P P' Q QY QW Q' Q'Y Q'W R S Ś Š ŠW T T' U V W X XY XW Y Z Ź Ž ŽW ʕ ʕW ʔ
  a ə b c c' ć ć' č čw č'w d e f f' g gy gw ǧ ǧy ǧw h hw i j ǰ ǰw k ky kw k' k'y k'w l l' ł ł' m n o p p' q qy qw q' q'y q'w r s ś š šw t t' u v w x xy xw y z ź ž žw ʕ ʕw ʔ


  Ena izmed najkrajših pa je havajska, saj vsebuje le 18 črk[9]:

  Havajska abeceda
  A E I O U Ā Ē Ī Ō Ū H K L M N P W '
  a e i o u ā ē ī ō ū h k l m n p w '

  Celotna latinica vsebuje 1366 znakov, večina jih je le variacij osnovnih črk ali pobrani iz drugih abeced, so pa tudi nekateri edinstveni:

  Latinske številke
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

  Lepontic (lugano)

  Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

  Venetic Raetic Camunic Lepontic alphabets.png

  Luo

  Abeceda, ki se piše od leve proti desni.

  Lycian

  Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

  Lycian abeceda
  Črka 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜
  Ime A E B Bh G D I W Z Th J K Q L M N Mm Nn U P Kk R S T Tt An En H X

  Lydian

  Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

  Lydian abeceda
  Črka 𐤠 𐤡 𐤢 𐤣 𐤤 𐤥 𐤦 𐤧 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 𐤬 𐤭 𐤮 𐤯 𐤰 𐤱 𐤲 𐤳 𐤴 𐤵 𐤶 𐤷 𐤸 𐤹
  Ime A B G D E V I Y K L M N O R Ss T U F Q S Tt An En Ly Nn C

  Mandaic

  Abeceda, ki jo piše okrog 100 ljudi v Iranu. Piše se od leve proti desni.

  Mandaic abeceda
  Črka
  Ime Halqa Ab Ag Ad Ah Ushenna Az It Att Aksa Ak Al Am An As In Ap Asz Aq Ar Ash At Dushenna Kad Ain
  Ostali znaki
  ◌࡙ ◌࡚ ◌࡛

  Mandombe

  Nenavadna abeceda, ki se piše od desne proti levi. Na spodnji sliki je ena izmed črk abecede.

  Mandombe mbu connect.png

  Messapic

  Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni. Na spodnji sliki je prikazan razvoj črke alfa.

  Messapic-a.svg

  Mongolske abecede

  Svojevrstna skupina abeced, ki se piše v stolpcih in so črke drugačne glede na zapis (sama, začetna, med črkami, končna). Zaradi lažjega zapisa je v računalniški pisavi pisava od leve proti desni.

  Mongolske abecede
  Ime A Ah Ang Ba Bha Ca Cha Chi Cya Da Dda Ddha Dha Dza E Ee Fa Ga Gaa Gha Ha Haa I Iy Ja Jha Jia Ka Kha La Lha Ma Na Nga Nia Nna O Oe Pa Pha Qa Ra Raa Sa Sha Ssa Ta Tsa Tta Ttha U Ue Wa Ya Za Zha Zhi Zra
  Standardna
  Todo
  Sibe
  Manchu
  Ali gali
  Todo ali gali
  Manchu ali gali
  Števila
  Število
  Vrednost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Drugi znaki
  Znak ◌᠋ ◌᠌ ◌᠍ ◌ᢅ ◌ᢆ ◌ᢩ
  Prečrkovanje , . , . : - ː

  Morsejeva abeceda

  Glavni članek: Morsejeva abeceda

  International Morse Code.svg

  Mro

  Abeceda, ki se piše od leve proti desni ter jo govori ljudstvo v Bangladešu.

  Mro abeceda
  Črka 𖩀 𖩁 𖩂 𖩃 𖩄 𖩅 𖩆 𖩇 𖩈 𖩉 𖩊 𖩋 𖩌 𖩍 𖩎 𖩏 𖩐 𖩑 𖩒 𖩓 𖩔 𖩕 𖩖 𖩗 𖩘 𖩙 𖩚 𖩛 𖩜 𖩝 𖩞
  Ime Ta Ngi Yo Mim Ba Da A Phi Khai Hao Dai Chu Keaae Ol Maem Nin Pa Oo O Ro Shi Thea Ea Wa E Ko Lan La Hai Ri Tek
  Števila
  Število 𖩠 𖩡 𖩢 𖩣 𖩤 𖩥 𖩦 𖩧 𖩨 𖩩
  Vrednost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Naguaké Taíno

  Slikovna abeceda, ki jo pišejo govorci jezika Taíno-Borikenaíki (Taínonaíki).

  N'ko

  Afriška abeceda, ki se piše od desne proti levi.

  N'ko abeceda
  Črka ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ
  Ime A Ee I E U Oo O Dagbasinna N Ba Pa Ta Ja Cha Da Ra Rra Sa Gba Fa Ka La Na woloso Ma Nya Na Ha Wa Ya Nya woloso Jona ja Jona cha Jona ra
  Števila
  Število ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉
  Vrednost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Nubijska abeceda

  Stara abeceda, podobni coptic abecedi.

  Ogham

  Stara pisava za zapis irščine.

  Ogham abeceda
  Črka
  Ime Beith Luis Fearn Sail Nion Uath Dair Tinne Coll Ceirt Muin Gort Ngeadal Straif Ruis Ailm Onn Ur Edhadh Iodhadh Eabhadh Or Uilleann Ifin Eamhancholl Peith
  Drugi znaki
  Znak

  Oscanska abeceda

  Stara abeceda, ki se piše od desne proti levi.

  Oscan alphabet.svg

  Osmanya

  Abeceda za zapis somalijščine.

  Osmanya abeceda
  Črka 𐒀 𐒁 𐒂 𐒃 𐒄 𐒅 𐒆 𐒇 𐒈 𐒉 𐒊 𐒋 𐒌 𐒍 𐒎 𐒏 𐒐 𐒑 𐒒 𐒓 𐒔 𐒕 𐒖 𐒗 𐒘 𐒙 𐒚 𐒛 𐒜 𐒝
  Ime Alef Ba Ta Ja Xa Kha Deel Ra Sa Shiin Dha Cayn Ga Fa Qaaf Kaaf Laan Miin Nuun Waw Ha Ya A E I O U Aa Ee Oo
  Števila
  Število 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩
  Vrednost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Pau cin hau

  Abeceda, ki se piše od leve proti desni.

  Pau cim hau
  Črka 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸
  Ime Pa Ka La Ma Da Za Va Nga Ha Ga Kha Sa Ba Ca Ta Tha Na Pha Ra Fa Cha A E I O U Ua Ia P K T M N L W Ng Y Različice izgovorjave


  Picene

  Abeceda, ki se deli na severno in južno različico. Piše se od desne proti levi.

  Phrygian

  Stara abeceda, ki se lahko piše z leve proti desni ali z desne proti levi.

  Phyrgian abeceda (na sredini)


  Pollard

  Abeceda, ki razlikuje med začetnimi (zgoraj) in končnimi (spodnjimi) črkami.

  Pollard script.JPG

  Rune

  Stara skupina abeced.

  Rune
  Črka
  Ime F V U Yr Y W Þ Ð A O A Aesc O Oe On R Kauna Cen K G Eng G Gar W H N I E J Ger Ae A Eoh P Eolhx S C Z T D B P E M L Ingwaz Ing D O Ear Ior Cweorth Calc Cealc Stan Yr Q X K Sh Oo Os Is Eh Ac Aesc
  Drugi znaki & številke
  Znak/št.
  Vrednost 17 18 19

  Santali

  Stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis jezika santali.

  Stara italijanska abeceda

  Abeceda, ki se je uporabljala za zapis stare italijanščine.

  Stara italijanska abeceda
  Črka 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌭 𐌮 𐌯
  Ime A Be Ke De E Ve Ze He The I Ka El Em En Esh O Pe She Ku Er Es Te U Eks Phe Khe Ef Ers Che Ii Uu Ess Ye Tse
  Števila
  Število 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣
  Vrednost 1 5 10 50

  Stara madžarska abeceda

  Abeceda za zapis stare madžarščine. Piše se od desne proti levi.

  Stara madžarska abeceda
  Velika črka 𐲀 𐲁 𐲂 𐲃 𐲄 𐲅 𐲆 𐲇 𐲈 𐲉 𐲊 𐲋 𐲌 𐲍 𐲎 𐲏 𐲐 𐲑 𐲒 𐲓 𐲔 𐲕 𐲖 𐲗 𐲘 𐲙 𐲚 𐲛 𐲜 𐲝 𐲞 𐲟 𐲠 𐲡 𐲢 𐲣 𐲤 𐲥 𐲦 𐲧 𐲨 𐲩 𐲪 𐲫 𐲬 𐲭 𐲮 𐲯 𐲰 𐲱 𐲲
  Mala črka 𐳀 𐳁 𐳂 𐳃 𐳄 𐳅 𐳆 𐳇 𐳈 𐳉 𐳊 𐳋 𐳌 𐳍 𐳎 𐳏 𐳐 𐳑 𐳒 𐳓 𐳔 𐳕 𐳖 𐳗 𐳘 𐳙 𐳚 𐳛 𐳜 𐳝 𐳞 𐳟 𐳠 𐳡 𐳢 𐳣 𐳤 𐳥 𐳦 𐳧 𐳨 𐳩 𐳪 𐳫 𐳬 𐳭 𐳮 𐳯 𐳰 𐳱 𐳲
  Ime A Aa Eb Amb Ec Enc Ecs Ed And E Ee Ef Eg Egy Eh I Ii Ej Ek Ak Unk El Ely Em En Eny O Oo Oe Oee Ep Emp Er Es Esz Et Ent Ety Ech U Uu Ue Ev Ez Ezs Sign Us
  Števila
  Število 𐳺 𐳻 𐳼 𐳽 𐳾 𐳿
  Vrednost 1 5 10 50 100 1000

  Stara permijska abeceda

  Stara abeceda za zapis komijščine.

  Stara permijska abeceda
  Črka 𐍐 𐍑 𐍒 𐍓 𐍔 𐍕 𐍖 𐍗 𐍘 𐍙 𐍚 𐍛 𐍜 𐍝 𐍞 𐍟 𐍠 𐍡 𐍢 𐍣 𐍤 𐍥 𐍦 𐍧 𐍨 𐍩 𐍪 𐍫 𐍬 𐍭 𐍮 𐍯 𐍰 𐍱 𐍲 𐍳 𐍴 𐍵
  Ime An Bur Gai Doi E Zhoi Dzhoi Zata Dzita I Koke Lei Menoe Nenoe Vooi Peei Rei Sii Tai U Chery Shooi Shchooi Yry Yeru O Oo Ef Ha Tsiu Ver Yer Yeri Yat Ie Yu Ya Ia
  Drugi znaki
  Znak ◌𐍶 ◌𐍷 ◌𐍸 ◌𐍹 ◌𐍺
  Ime An Doi Zata Nenoe Sii

  Stara turška abeceda

  Abeceda, ki so jo turki uporabljali pred latinico. Obstajata dve različici, obe se pišeta od desne proti levi.

  Orkhon
  Črka 𐰀 𐰃 𐰆 𐰇 𐰉 𐰋 𐰍 𐰏 𐰑 𐰓 𐰔 𐰖 𐰘 𐰚 𐰜 𐰞 𐰠 𐰡 𐰢 𐰣 𐰤 𐰦 𐰨 𐰩 𐰭 𐰯 𐰰 𐰱 𐰲 𐰴 𐰶 𐰸 𐰺 𐰼 𐰽 𐰾 𐰿 𐱁 𐱃 𐱅 𐱇 𐱈
  Ime A I O Oe Ab Aeb Ag Aeg Ad Aed Ez Ay Aey Aek Oek Al Ael Elt Em An Aen Ent Enc Eny Eng Ep Op Ic Ec Aq Iq Oq Ar Aer As Aes Ash Esh At Aet Ot Bash
  Yenisei
  Črka 𐰁 𐰂 𐰄 𐰅 𐰈 𐰊 𐰌 𐰎 𐰐 𐰒 𐰕 𐰗 𐰙 𐰛 𐰝 𐰟 𐰥 𐰧 𐰩 𐰫 𐰬 𐰮 𐰳 𐰵 𐰷 𐰹 𐰻 𐱀 𐱂 𐱄 𐱆
  Ime A Ae I E Oe Ab Aeb Ag Aeg Ad Ez Ay Aey Aek Oek Al Aen Ent Enc Eny Ang Aeng Ec Aq Iq Oq Ar Ash Esh At Aet

  Starocerkvenoslovanska abeceda

  Izumrla abeceda, predhodnica cirilice.

  Sutton

  Abeceda za zapis gibanja rok, vseh zankov je 672.

  Sutton abeceda po Unicode kodah
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  U+1D80x 𝠀 𝠁 𝠂 𝠃 𝠄 𝠅 𝠆 𝠇 𝠈 𝠉 𝠊 𝠋 𝠌 𝠍 𝠎 𝠏
  U+1D81x 𝠐 𝠑 𝠒 𝠓 𝠔 𝠕 𝠖 𝠗 𝠘 𝠙 𝠚 𝠛 𝠜 𝠝 𝠞 𝠟
  U+1D82x 𝠠 𝠡 𝠢 𝠣 𝠤 𝠥 𝠦 𝠧 𝠨 𝠩 𝠪 𝠫 𝠬 𝠭 𝠮 𝠯
  U+1D83x 𝠰 𝠱 𝠲 𝠳 𝠴 𝠵 𝠶 𝠷 𝠸 𝠹 𝠺 𝠻 𝠼 𝠽 𝠾 𝠿
  U+1D84x 𝡀 𝡁 𝡂 𝡃 𝡄 𝡅 𝡆 𝡇 𝡈 𝡉 𝡊 𝡋 𝡌 𝡍𝪛 𝡎 𝡏𝪛
  U+1D85x 𝡐 𝡑𝪛 𝡒 𝡓 𝡔 𝡕 𝡖 𝡗 𝡘 𝡙 𝡚 𝡛 𝡜𝪛 𝡝 𝡞𝪛 𝡟
  U+1D86x 𝡠 𝡡 𝡢 𝡣 𝡤 𝡥 𝡦 𝡧 𝡨 𝡩 𝡪 𝡫 𝡬 𝡭 𝡮 𝡯
  U+1D87x 𝡰 𝡱 𝡲 𝡳 𝡴 𝡵 𝡶 𝡷 𝡸 𝡹 𝡺 𝡻 𝡼 𝡽 𝡾 𝡿
  U+1D88x 𝢀 𝢁 𝢂 𝢃 𝢄 𝢅 𝢆 𝢇 𝢈 𝢉 𝢊 𝢋 𝢌 𝢍 𝢎 𝢏
  U+1D89x 𝢐 𝢑 𝢒 𝢓 𝢔 𝢕 𝢖 𝢗 𝢘 𝢙 𝢚 𝢛 𝢜 𝢝 𝢞 𝢟
  U+1D8Ax 𝢠 𝢡 𝢢 𝢣 𝢤 𝢥 𝢦 𝢧 𝢨 𝢩 𝢪 𝢫 𝢬 𝢭 𝢮 𝢯
  U+1D8Bx 𝢰 𝢱 𝢲 𝢳 𝢴 𝢵 𝢶 𝢷 𝢸 𝢹 𝢺 𝢻 𝢼 𝢽 𝢾 𝢿
  U+1D8Cx 𝣀 𝣁 𝣂 𝣃 𝣄 𝣅 𝣆 𝣇 𝣈 𝣉 𝣊 𝣋 𝣌 𝣍 𝣎 𝣏
  U+1D8Dx 𝣐 𝣑 𝣒 𝣓 𝣔 𝣕 𝣖 𝣗 𝣘 𝣙 𝣚 𝣛 𝣜 𝣝 𝣞 𝣟
  U+1D8Ex 𝣠 𝣡 𝣢 𝣣 𝣤 𝣥 𝣦 𝣧 𝣨 𝣩 𝣪 𝣫 𝣬 𝣭 𝣮 𝣯
  U+1D8Fx 𝣰 𝣱 𝣲 𝣳 𝣴 𝣵 𝣶𝪛 𝣷 𝣸 𝣹 𝣺 𝣻 𝣼 𝣽 𝣾 𝣿
  U+1D90x 𝤀 𝤁 𝤂 𝤃 𝤄𝪛 𝤅 𝤆 𝤇 𝤈 𝤉 𝤊 𝤋 𝤌 𝤍 𝤎 𝤏
  U+1D91x 𝤐 𝤑 𝤒 𝤓 𝤔 𝤕 𝤖 𝤗 𝤘 𝤙 𝤚 𝤛 𝤜 𝤝 𝤞 𝤟
  U+1D92x 𝤠 𝤡 𝤢 𝤣 𝤤 𝤥 𝤦 𝤧 𝤨 𝤩 𝤪 𝤫 𝤬 𝤭 𝤮 𝤯
  U+1D93x 𝤰 𝤱 𝤲 𝤳 𝤴 𝤵 𝤶 𝤷 𝤸 𝤹 𝤺 𝤻 𝤼 𝤽 𝤾 𝤿
  U+1D94x 𝥀 𝥁 𝥂 𝥃 𝥄 𝥅 𝥆 𝥇 𝥈 𝥉 𝥊 𝥋 𝥌 𝥍 𝥎 𝥏
  U+1D95x 𝥐 𝥑 𝥒 𝥓 𝥔 𝥕 𝥖 𝥗 𝥘 𝥙 𝥚 𝥛 𝥜 𝥝 𝥞 𝥟
  U+1D96x 𝥠 𝥡 𝥢 𝥣 𝥤 𝥥 𝥦 𝥧 𝥨 𝥩 𝥪 𝥫 𝥬 𝥭 𝥮 𝥯
  U+1D97x 𝥰 𝥱 𝥲 𝥳 𝥴 𝥵 𝥶 𝥷 𝥸 𝥹 𝥺 𝥻 𝥼 𝥽 𝥾 𝥿
  U+1D98x 𝦀 𝦁 𝦂 𝦃 𝦄 𝦅 𝦆 𝦇 𝦈 𝦉 𝦊 𝦋 𝦌 𝦍 𝦎 𝦏
  U+1D99x 𝦐 𝦑 𝦒 𝦓 𝦔 𝦕 𝦖 𝦗 𝦘 𝦙 𝦚 𝦛 𝦜 𝦝 𝦞 𝦟
  U+1D9Ax 𝦠 𝦡 𝦢 𝦣 𝦤 𝦥 𝦦 𝦧 𝦨 𝦩 𝦪 𝦫 𝦬 𝦭 𝦮 𝦯
  U+1D9Bx 𝦰 𝦱 𝦲 𝦳 𝦴 𝦵 𝦶 𝦷 𝦸 𝦹 𝦺 𝦻 𝦼 𝦽 𝦾 𝦿
  U+1D9Cx 𝧀 𝧁 𝧂 𝧃 𝧄 𝧅 𝧆 𝧇 𝧈 𝧉 𝧊 𝧋 𝧌 𝧍 𝧎 𝧏
  U+1D9Dx 𝧐 𝧑 𝧒 𝧓 𝧔 𝧕 𝧖 𝧗 𝧘 𝧙 𝧚 𝧛 𝧜 𝧝 𝧞 𝧟
  U+1D9Ex 𝧠 𝧡 𝧢 𝧣 𝧤 𝧥 𝧦 𝧧 𝧨 𝧩 𝧪 𝧫 𝧬 𝧭 𝧮 𝧯
  U+1D9Fx 𝧰 𝧱 𝧲 𝧳 𝧴 𝧵 𝧶 𝧷 𝧸 𝧹 𝧺 𝧻 𝧼 𝧽 𝧾 𝧿
  U+1DA0x 𝨀 𝨁 𝨂 𝨃 𝨄 𝨅 𝨆 𝨇 𝨈 𝨉 𝨊 𝨋 𝨌 𝨍 𝨎 𝨏
  U+1DA1x 𝨐 𝨑 𝨒 𝨓 𝨔 𝨕 𝨖 𝨗 𝨘 𝨙 𝨚 𝨛 𝨜 𝨝 𝨞 𝨟
  U+1DA2x 𝨠 𝨡 𝨢 𝨣 𝨤 𝨥 𝨦 𝨧 𝨨 𝨩 𝨪 𝨫 𝨬 𝨭 𝨮 𝨯
  U+1DA3x 𝨰 𝨱 𝨲 𝨳 𝨴 𝨵 𝨶 𝨷 𝨸 𝨹 𝨺 𝨻 𝨼 𝨽 𝨾 𝨿
  U+1DA4x 𝩀 𝩁 𝩂 𝩃 𝩄 𝩅 𝩆 𝩇 𝩈 𝩉 𝩊 𝩋 𝩌 𝩍 𝩎 𝩏
  U+1DA5x 𝩐 𝩑 𝩒 𝩓 𝩔 𝩕 𝩖 𝩗 𝩘 𝩙 𝩚 𝩛 𝩜 𝩝 𝩞 𝩟
  U+1DA6x 𝩠 𝩡 𝩢 𝩣 𝩤 𝩥 𝩦 𝩧 𝩨 𝩩 𝩪 𝩫 𝩬 𝩭 𝩮 𝩯
  U+1DA7x 𝩰 𝩱 𝩲 𝩳 𝩴 𝩵 𝩶 𝩷 𝩸 𝩹 𝩺 𝩻 𝩼 𝩽 𝩾 𝩿
  U+1DA8x 𝪀 𝪁 𝪂 𝪃 𝪄 𝪅 𝪆 𝪇 𝪈 𝪉 𝪊 𝪋
  U+1DA9x  SW 
  F2
   SW 
  F3
   SW 
  F4
   SW 
  F5
   SW 
  F6
  U+1DAAx  SW 
  R2
   SW 
  R3
   SW 
  R4
   SW 
  R5
   SW 
  R6
   SW 
  R7
   SW 
  R8
   SW 
  R9
   SW 
  R10
   SW 
  R11
   SW 
  R12
   SW 
  R13
   SW 
  R14
   SW 
  R15
   SW 
  R16

  Tai Lue (nov)

  Abeceda za zapis jezika Lue.

  Soglasniki
  Visok
  Nizek
  Ime Qa Ka Xa Nga Tsa Sa Ya Ta Tha Na Pa Pha Ma Fa Va La Ha Da Ba Kva Xva Sua
  Samoglasniki
  Črka ᦿ
  Ime Aa Ii U Uu E Ae O Oa Ue Ay Aay Uy Oy Oay Uey Iy
  Končne črke
  Črka
  Ime V Ng N M K D B
  Števila
  Število ᧑/᧚
  Vrednost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Ostali znaki

  Todhri

  Abeceda za zapis albanščine.

  Umbrijska abeceda

  Stara abeceda za zapis umbrijščine.

  Umbrijščina zapisano v umbrijski pisavi.


  Uyghurska abeceda

  Stara mongolska abeceda.

  Zaghawa

  Abeceda za zapis jezika Zaghawa.

  Beria alphabet.jpg

  Morebitne tehnične težave

  Za nekatere abecede so potrebne posebne pisave, ki jih mogoče nimate in so zato črke prikazane narobe. V spodnji preglednici poglejte, ali vaša naprava pravilno prikazuje črke.

  Ime abecede Pravilni prikaz Prikaz vaše naprave
  Adlam Adlam Sample.png 𞤀𞤣𞤤𞤥
  Armenska abeceda Armenian language in the Armenian alphabet.png չայերէն
  Avestanska abeceda Avestan Rendered.svg 𐬯𐬭𐬀𐬊𐬔𐬁
  Bassa vah Bassa vah.png 𖫐𖫑𖫒
  Carian Latin ABC.svg 𐊠𐊡𐊢
  Coptic CopteAmaj.pngCopteDmaj.png ⲀⲆ
  Cirilica Cyrillic B.png Бб

  Бб

  Deseret DeseretAlphabet.png 𐐔𐐯𐑆𐐲𐑉𐐯𐐓 𐐈𐑊𐑁𐐪𐐯𐐻
  Elbasan Elbasan letter a.svg 𐔀
  Gruzijščina (Asomtavruli) Asomtavruli a.svgAsomtavruli j.svgAsomtavruli v.svg ႠႿႥ
  Gruzijščina (Mkhedruli) Mkhedruli he.svgMkhedruli l.svgMkhedruli r.svg ჱლრ
  Gruzijščina (Nuskhuri) Nuskhuri l.svgNuskhuri u.svgNuskhuri k.svgNuskhuri a.svg ⴊⴓⴉⴀ
  Glagolitic GlagolitsaRtsi.gif
  Gotska abeceda Gutisk.png 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺
  Grška abeceda Greek alphabet alpha-omega.png Αα...Ωω
  Hangul Hangul wi.svg
  Kavkaška albanščina Caucasian Albanian alphabet (UNICOD).jpg 𐔰𐔱𐔲...
  Latinica Latin ABC.svg ABC
  Lycian Lycian letter AN.svg 𐊙
  Lydian Lycian letter G2.png 𐤰
  Mandaic Mandaic sample abaga.svg ࡀࡁࡀࡂࡀ
  Mongolske abecede Manju.svg ᠮᠠᠨᠵᡠ

  (v računalniškem jeziku

  je beseda obrnjena)

  Mro Mro letter hao.svg 𖩉
  N'ko Nko-large.png ߒߞߏ
  Ogham Ogham Sample.png ᚛ᚓᚅᚐᚁᚐᚏᚏ᚜
  Osmanya Somali in osmanya.png 𐒈𐒝𐒑𐒛𐒐𐒘𐒖
  Pau cin hau Pau Cin Hau letter nga.svg 𑫇
  Rune Runic letter raido.png
  Stara italijanska abeceda Old Italic letter Esh.svg 𐌎
  Stara madžarska abeceda Lycian letter G2.png 𐲦
  Stara permijska abeceda Podobno kot IvL 𐍭𐍝𐍰
  Stara turška abeceda Old Turkic letter K.svg 𐰛
  Sutton podobno kot SignWriting-render-string.svg 𝧬𝠀𝠀𝧬
  Tai Lue (nov) New Tai Lue script sample.png ᦟᦲᧅᦎᦷᦺᦑᦟᦹᧉ

  Glej tudi

  Viri

  1. Černivec, Manca; Gabrovšek, Dejan; Gliha Komac, Nataša; Jakop, Nataša (2019). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019. ZRC SAZU. COBISS 304581888. ISBN 978-961-05-0274-6.
  2. 2,0 2,1 "Adlam alphabet". omniglot.com. Pridobljeno dne 2020-05-04.
  3. "Adlam Nukta • Keyboard.cool". keyboard.cool. Pridobljeno dne 2020-05-14.
  4. AG, Compart. "Find all Unicode Characters from Hieroglyphs to Dingbats – Unicode Compart". https://www.compart.com/en/unicode/scripts/Adlm (angleščina). Pridobljeno dne 2020-05-14. Zunanja povezava v |website= (pomoč)
  5. "Raga language, alphabet and pronunciation". omniglot.com. Pridobljeno dne 2020-05-05.
  6. "Carian alphabet and language". omniglot.com. Pridobljeno dne 2020-05-05.
  7. AG, Compart. "Find all Unicode Characters from Hieroglyphs to Dingbats – Unicode Compart". https://www.compart.com/en/unicode/scripts/Cari (angleščina). Pridobljeno dne 2020-05-05. Zunanja povezava v |website= (pomoč)
  8. "Abaza Latin alphabet". www.geocities.ws. Pridobljeno dne 2020-05-04.
  9. "Hawaiian language, alphabet and pronunciation". omniglot.com. Pridobljeno dne 2020-05-04.