Išči

  Alternacija (geometrija)

  Dve prirezani kocki iz velikega rombikubooktaedra

  Glej rdeče in zelene točke, ki se nahajajo na vsakem drugem oglišču. Prirezana kocka nastane z brisanjem množice oglišč v smeri gibanja urinih kazalcev ali v obratni smeri.

  Alternacija (tudi delna prisekanost in prirezanost ali snubifikacija) je v geometriji postopek, ki se izvaja nad poliedri ali tlakovanji. Ta postopek odstrani vsako drugo oglišče. Alternacijo se lahko torej izvede samo na poliedrih, ki imajo sodo število oglišč. Takšen primer so zonoedri. Vsaka 2n-stranska stranska ploskev postane n stranska. Kvadratne stranske ploskve izginejo v nove robove.

  Sam postopek alternacije je alterniranje.

  Alternacijo pravilnega poliedra ali tlakovanja se včasih označuje s pravilno obliko tako, da se spredaj doda h (iz besede half, ki pomeni polovico). Zgled: oznaka h{4, 3} pomeni alternirano kocko, ki kreira tetraeder. Alternirano kvadratno tlakovanje pa se označi s h{4, 4}.

  Vsebina

  Snub (snubifikacija, prirezanost)

  Snub (prirezanost/potlačenost, snubifikacija) je podobna operacija. To je alternacija uporabljena na omniprisekanem pravilnem poliedru. Omniprisekani pravilni polieder ali tlakovanje ima vedno sodo število stranic in tako se vedno lahko izvede alternacijo.

  Zgled je prirezana kocka, ki se jo dobi v dveh korakih. Najprej se izvede omniprisekanost in se dobimo veliki rombikubooktaeder. Nato se polieder z alternacijo pretvori v prirezano kocko.

  Naslednji zgled je pravilna antiprizma. Uniformno n-kotno antiprizmo se lahko dobi iz alternirane n-kotniške prizme in prirezanega hozoedra z n robovi. V primeru prizem sta obe alternirani obliki enaki.

  Alternira se lahko tudi hozoedre. Kot zgled se lahko navede rombski triakontaeder, ki se ga z operacijo snub pretvori v ikozaeder ali dodekaeder, kar je odvisno od odstranjenih oglišč.

  Zgledi

  Generatorji platonskih teles

  Tri oblike: pravilna → omniprisekana → prirezana.

  Dani so tudi Coxeter-Dinkinovi diagrami. Omniprisekanost deluje pri vseh zrcalih (obkroženo). Alternacija je prikazana s praznimi obroči.

  simetrija
  (p q 2)
  pravilni
  CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node.png
  omniprisekani
  CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel q.pngCDel node 1.png
  prirezana oblika
  CDel node h.pngCDel p.pngCDel node h.pngCDel q.pngCDel node h.png
  tetraedrska
  (3 3 2)
  Uniform polyhedron-33-t0.png
  tetraeder
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  Uniform polyhedron-33-t012.png
  prisekani oktaeder
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  Uniform polyhedron-33-s012.png
  ikozaeder
  (prirezani tetraeder)
  CDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  oktaedrska
  (4 3 2)
  Uniform polyhedron-43-t0.png
  kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  Uniform polyhedron-43-t012.png
  prisekani kubooktaeder
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  Uniform polyhedron-43-s012.png
  prirezana kocka
  CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  ikozaedrska
  (5 3 2)
  Uniform polyhedron-53-t0.png
  dodekaeder
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  Uniform polyhedron-53-t012.png
  prisekani ikozidodekaeder
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  Uniform polyhedron-53-s012.png
  prirezani dodekaeder
  CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png

  Generatorji pravilnega tlakovanja

  simetrija
  (p q 2)
  pravilni
  CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node.png
  omniprisekani
  CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel q.pngCDel node 1.png
  prirezana oblika
  CDel node h.pngCDel p.pngCDel node h.pngCDel q.pngCDel node h.png
  kvadratno
  (4 4 2)
  Uniform tiling 44-t0.svg
  (4.4.4.4)
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  Uniform tiling 44-t012.png
  (4.8.8)
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.png
  Uniform tiling 44-snub.png
  (3.3.4.3.4)
  CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.png
  šestkotno
  (6 3 2)
  Tile 6,3.svg
  (6.6.6)
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  Tile 46b.svg
  (3.4.6.4)
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  Tile 33336.svg
  3.3.3.3.6
  CDel node h.pngCDel 6.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png

  Generatorji uniformnih prizem

  Za prizme se lahko uporabi izmenična prirezavanja. (kvadratna antiprizma se lahko imenuje hozoeder, kot tudi alternirana osemstrana prizma.)

  Dva koraka: 2n-strana prizman-strana antiprizma.

  Izmenična prisekavanja

  Podobni postopki prisekajo izmenjujoča se oglišča in ne samo, da jih odstranijo. V nadaljevanju je našteta množica poliedrov, ki se jih lahko generira iz Catalanovih teles. Ta imajo dve vrsti oglišč, ki se jih lahko izmenoma priseka. Prisekavanje oglišč »višjega reda« in obeh tipov oglišč ustvarja naslednje oblike:

  ime izvirno telo prisekano telo polna prisekanost ime prisekanosti
  kocka
  dual rektificiranega tetraedra
  Hexahedron.jpg Alternate truncated cube.png Uniform polyhedron-43-t01.png alternirano prisekana kocka
  rombski dodekaeder
  dual kubooktaedra
  Rhombicdodecahedron.jpg Truncated rhombic dodecahedron2.png StellaTruncRhombicDodeca.png prisekani rombski dodekaeder
  rombski triakontaeder
  dual ikozidodekaedra
  Rhombictriacontahedron.svg Truncated rhombic triacontahedron.png StellaTruncRhombicTriaconta.png prisekani rombski triakontaeder
  triakisni tetraeder
  dual prisekanega tetraedra
  Triakistetrahedron.jpg Truncated triakis tetrahedron.png StellaTruncTriakisTetra.png prisekani triakisni tetraeder
  triakisni oktaeder
  dual prisekane kocke
  Triakisoctahedron.jpg Truncated triakis octahedron.png StellaTruncTriakisOcta.png prisekani triakisni oktaeder
  triakisni ikozaeder
  dual prisekanega dodekaedra
  Triakisicosahedron.jpg Truncated triakis icosahedron.png prisekani triakisni ikozaeder

  Višje razsežnosti

  Alternacijo se lahko izvede tudi za višjerazsežne politope in satovja. Večina oblik nima splošne rešitve. Praznine, ki pri tem nastanejo, ne kreirajo uniformnih facet. Zgledi:

  Glej tudi

  Zunanje povezave