Išči

  Analiza

  Analiza (grško αναλυσις análysis; prvotno razveza, odrešenje, osvoboditev; razčleniti, razstaviti) je ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje in kritično vrednotenje. Njeno nasprotje je sinteza.

  Analiza se pojavlja na različnih znanstvenih področjih:

  • kemijska analiza
  • matematična analiza
  • numerična analiza
  • filozofska analiza (razčlenjevanje pojma na njegove sestavine)
  • glasbena analiza
  • psihoanaliza
  • besedna analiza (opredelitev besede glede na besedno vrsto in obliko)
  • stavčna analiza (razčlenjevanje stavka in določanje stavčnih členov)
  • spektralna analiza (določanje snovi s pomočjo spektrov)
  • kvalitativna analiza
  • kvantitativna analiza
  • analiza dobe
  • analiza okolja
  • analiza tržišča