Išči

    Analogija

    Analogija je kognitivni proces prenosa informacije iz konkretnega subjekta na drug konkreten subjekt (podobnost med dvema pojmoma). Análogon je analogen oziroma podoben pojav ali predmet.

    Analogija v jezikoslovju: glej nalika.

    Analogija v matematiki: primer – Polieder je trirazsežni analogon dvorazsežnega mnogokotnika (poligona).