Išči

  Antimon

  kositerantimontelur
  As
  Sb
  Bi  
   
   
  Sb-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število antimon, Sb, 51
  Kemijska vrsta polkovina
  Skupina, perioda, blok 15 (VA), 5, p
  Gostota, trdota 6697 kg/m3, 3
  Videz srebrnkasto svetleče siv
  Sb,51.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 121,760 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 145 (133) pm
  Kovalentni polmer 138 pm
  van der Waalsov polmer 206 pm
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p3
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 5
  Oksidacijska stanja (oksid) -3, 3, 5, (rahlo kisel)
  Kristalna struktura trigonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 903,78 K (1167,13 °F)
  Vrelišče 1860 K (2889 °F)
  Molski volumen 18,19 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 77,14 kJ/mol
  Talilna toplota 19,87 kJ/mol
  Parni tlak 2,49 · 10−9 Pa pri 6304 K
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 2,05 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 210 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 2,88 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 24,3 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 834 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1594,9 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2440 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4260 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 5400 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 10400 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  121Sb 57,36 % Sb je stabilen s 70 nevtroni
  123Sb 42,64 % Sb je stabilen z 72 nevtroni
  125Sb {sint.} 2,7582 let Beta- 0,767 125Te
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Antimón je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sb (iz latinskega Stibium) in atomsko število 51. Ta polkovina ima štiri alotropne oblike. Najstabilnejša oblika antimona je modro-bela kovina. Rumeni in črni antimon sta nestabilni nekovini. Uporablja se v požarni izolaciji, barvilih, keramiki, enamelih, številnih zlitinah in gumi.

  Zunanje povezave