Išči

  Apeiroeder

  Zgled apeiroedra, ki je sestavljen iz dveh enakih ravnin kvadratnega tlakovanja in kockastih lukenj med njimi.

  Apeiroeder je polieder, ki ima števno neskončno stranskih ploskev. Tvori ploskev brez mej. Običajni polieder nima mej, zato ker se zaključi sam v sebe. Apeiroeder pa nima mej, ker je njegova ploskev nezaprta oziroma nezaključena.

  Proučeni sta dve glavni vrsti apeiroedrov:

  Apeirotop

  V splošnem je n-apeirotop neskončni n-politop.

  Konveksno uniformno satovje je uniformni 4-apeirotop, ki napolnjuje trirazsežni prostor.

  Glej tudi