Išči

  Argon

  Argon, 18Ar
  Viala, ki vsebuje vijolčno žareči plin
  Argon
  Izgovarjava
  Videzbrezbarven plin, v električnem polju zažari v lila/vijoletni barvi
  Standardna atomska teža Ar, std(Ar)[39,79239,963] običajno: 39,95[1]
  Argon v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  Ne

  Ar

  Kr
  klorargonkalij
  Vrstno število (Z)18
  Skupinaskupina 18 (žlahtni plini)
  Periodaperioda 3
  Blok  blok p
  Razporeditev elektronov[Ne] 3s2 3p6
  Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 8
  Fizikalne lastnosti
  Faza snovi pri STPplin
  Tališče−189,34 °C
  Vrelišče−185,848 °C
  Gostota (pri STP)1,784 g/L
  v tekočem stanju (pri TV)1,3954 g/cm3
  Trojna točka−189,3442 °C, 68,89 kPa[2]
  Kritična točka−122,463 °C, 4,863 MPa[2]
  Talilna toplota1,18 kJ/mol
  Izparilna toplota6,53 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta20.85[3] J/(mol·K)
  Parni tlak
  P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T (°C) −226,2 −220,2 −212,2 −202,2 −186,2
  Lastnosti atoma
  Oksidacijska stanja0
  ElektronegativnostPaulingova lestvica: no data
  Ionizacijske energije
  • 1.: 1520,6 kJ/mol
  • 2.: 2665,8 kJ/mol
  • 3.: 3931 kJ/mol
  • (več)
  Kovalentni polmer106±10 pm
  Van der Waalsov polmer188 pm
  Barvne črte v spektralnem obsegu
  Spektralne črte argona
  Druge lastnosti
  Pojavljanje v naraviprvobitno
  Kristalna strukturaploskovno centrirana kocka (pck)
  Face-centered cubic kristalna struktura za argon
  Hitrost zvoka323 m/s (gas, at 27 °C)
  Toplotna prevodnost17.72 · 10-3  W/(m⋅K)
  Magnetna ureditevdiamagnetik[4]
  Magnetna susceptibilnost−19,6·10−6 cm3/mol[5]
  Številka CAS7440-37-1
  Zgodovina
  Odkritje in prva izolacijaLord Rayleigh in William Ramsay (1894)
  Najpomembnejši izotopi argona
  Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
  36Ar 0,334% stabilen
  37Ar sint. 35 d ε 37Cl
  38Ar 0,063% stabilen
  39Ar trace 269 y β 39K
  40Ar 99,604% stabilen
  41Ar sint. 109,34 min β 41K
  42Ar sint. 32,9 y β 42K
  Vsebnost 36Ar in 38Ar je v naravnih vzorcih lahko do 2,07% ozirom 4,3%. Preostanek je 40Ar, katerega vsebnost je ustrezno nizka, tja do 93,6%.
  Kategorija Kategorija: Argon
  · pogovor · · | reference

  Árgon (iz starogrške besede άργός, počasi delujoč, zaradi njegove kemijske inertnosti) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ar in atomsko število 18. Ta tretji žlahtni plin v osmi periodi sestavlja približno 1 % Zemljinega ozračja.

  Vsebina

  Pomembne lastnosti

  Argon je 2,5 krat tako topen v vodi kot dušik, kar je približno enaka topnost kot kisik. Ta kemijski inertni element je brez barve in vonja tako v tekoči kot v plinski obliki. Kemijske spojine, ki bi vsebovale argon, niso znane. Raziskovalci na Univerzi v Helsinkih so leta 2000 poročali o izdelavi argonovega fluorovodika (HArF). Poročali so tudi o močno nestabilni spojini s fluorom, vendar to še ni dokazano. Čeprav trenutno ni potrjenih kemijskih spojin, pa lahko argon tvori klatrate z vodo, ko se njegovi atomi ujamejo v mrežo molekul vode.

  Identifikacija snovi ali pripravka

  Identifikacija snovi ali pripravka

  Kemijska formula: Ar

  Uporaba snovi ali pripravka

  varjenje, inertizacija

  Sestavine in lastnosti

  Sestava s podatki o nevarnih sestavinah

  kemijsko ime:Argon;

  koncentracija snovi nad 99,9 %;

  EC št.:231-147-0;

  CAS št.:7440-37-1

  Ugotovitve o nevarnih lastnostih

  Napotki za nevarnost

  Plin pod visokim tlakom v jeklenkah. Pri višji koncentraciji lahko povzroči zadušitev.

  Fizikalne in kemijske lastnosti

  Obstojnost in reaktivnost

  Kemična stabilnost: Pri normalnih pogojih je stabilen.

  Toksikološki podatki

  Produkt nima toksičnih učinkov.

  Ekotoksikološki podatki

  Škodljivi učinki produkta na okolje niso znani.

  Zakonsko predpisani podatki o predpisih

  Pretvorbena tabela

  1 m 3 = 1,636 kg = 1,172 l;

  1 kg = 0,611 m 3 = 0,718 l;

  1 l = 0,853 m 3 = 1.396 kg;

  m 3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mmHg) l: prostorninska enota za tekoče stanje

  Druge informacije

  Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.

  Viri: Varnostni list PRAXAIR ZDA; varnostni list SIAD – Italija, Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR.

  Spremembe:Pri izdaji so dopolnjena in spremenjena in naslednja poglavja:

  Glej tudi

  Sklici

  1. "IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes". King's Center for Visualization in Science. IUPAC, King's Center for Visualization in Science. Pridobljeno dne 8 October 2019.
  2. 2,0 2,1 Haynes, William M., ur. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92. izd.). Boca Raton, FL: CRC Press. str. 4.121. ISBN 1439855110.
  3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ur. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th izd.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  5. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.