Išči

  Astat

  85 polonijastatradon
  I

  At

  (Uus)
  At-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število astat, At, 85
  Kemijska vrsta halogeni
  Skupina, perioda, blok 17, 6, p
  Izgled kovinski
  Relativna atomska masa (210) g/mol
  Elektronska konfiguracija [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
  e- na lupino 2, 8, 18, 32, 18, 7
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 575 K
  (302 °C, 576 °F)
  Vrelišče ? 610 K
  (? 337 °C, ? °F)
  Izparilna toplota ca. 40 kJ/mol
  Parni tlak
  P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T/K 361 392 429 475 531 607
  Lastnosti atoma
  Kristalna struktura ni podatka
  Oksidacijska stanja ±1, 3, 5, 7
  Elektronegativnost 2,2 (Paulingova lestvica)
  Ionizacijski potenciali 1.: 920 (ocena) kJ/mol
  Razne lastnosti
  Magnetna urejenost ni podatka
  Toplotna prevodnost (300 K) 1,7 W/(m·K)
  CAS število 7440-68-8
  Pomembni izotopi
  Glavni članek: Izotopi astata
  izo NA t1/2 DM DE (MeV) DP
  210At 100% 8,1 ur epsilon 3,981 210Po
  alfa 5,631 206Bi
  Viri

  Astát je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol At in atomsko število 85.

  Je kemijski element VII. glavne skupine periodnega sistema. Spada med nekovine, halogene in radioaktivne elemente. V naravi je izredno redek: v zemeljski skorji ga je skupaj z ozračjem manj kot 30 g. Astat je zelo nestabilen, kratkoživ radioaktiven element, najbolj dolgoživ izotop ima razpolovni čas okoli 8 ur, in od tod tudi njegovo poimenovanje, saj ime astat prihaja iz grške besede astatos, kar pomeni nestabilen.

  Ima močno izražen kovinski značaj. Odkrili so ga Corson, MacKenzie in Segrè leta 1940. Pridobivajo ga umetno.

  Ima 6 lupin.

  Zunanje povezave