Išči

  Atmosfera (enota)

  Za druge pomene glejte atmosfera.

  Atmosfêra je starejša (prepovedana) enota za tlak, ki ni v sistemu SI, njena približna vrednost je 1 bar.

  Poznamo dve različici:

  • Fizikalna atmosfera je definirana kot atmosferski tlak na nivoju morske gladine in enaka tlaku 760 mm viskokega živosrebrnega stolpca pri temperaturi 288 K (15 °C).
  1 atm = 760 mmHg = 101325 Pa
  = 101325 Pa = 101325 kg/m·s² = 101325 N/
  = 1013,25 hPa = 1013,25 mbar
  = 101,325 kPa
  = 1,01325 bar
  = 760 torr = 760 milimetrov živega srebra (mmHg)
  • Tehnična atmosfera je definirana kot tlak, ki ga povzroči 10 m visok vodni stolp. (Včasih pišejo tudi Tehniška atmosfera)
  1 at = 1 kp/cm² = 98.066,0 Pa