Išči

  Atomski polmer

  Model helijevega atoma, na katerem je s sivimi odtenki prikazana gostota verjetnosti lege elektrona.

  Atomski polmer kemijskega elementa je merilo velikosti njegovega atoma in običajno pomeni tipično razdaljo od jedra do meje elektronskega oblaka, ki ga obdaja. Glede na to, da meja oblaka ni točno definirana fizikalna količina, obstaja več neenakovrednih definicij atomskega polmera.

  Izraz se lahko odvisno od definicije uporablja samo za osamljene atome, lahko pa tudi za kondenzirano snov, kovalentno vez v molekuli ter v ionizirana in vzbujena stanja. Vrednost atomskega polmera se lahko dobi eksperimentalno ali se jo izračuna iz teoretičnih modelov. V nekaterih definicijah je vrednost polmera lahko odvisna od atomskega stanja in konteksta.[1]

  Pojem atomskega polmera je težko definirati, ker elektroni nimajo definiranih orbital ali ostro omejene svobode gibanja. Njihova lega mora biti zato opisana s porazdelitvijo verjetnosti, ki se postopoma manjša, ko se elektron brez ostre prekinitve oddaljujejo od jedra. Eletronski oblaki se v kondenzirani snovi in molekulah običajno tudi delno prekrivajo, nekaj elektronov pa se lahko prosto giblje po večjem prostoru, ki obdaja dva ali več atomov.

  Atomski polmeri izoliranih nevtralnih atomov so v večini definicij kljub konceptualnim težavam na območju od 30 do 300 pm. Polmer atoma je torej več kot 10000 krat večji od polmera njegovega jedra, ki meri 1-10 fm (10−15 m)[2] in manj kot 1/1000 valovne dolžine vidne svetlobe (400-700 nm).

  Približna oblika molekuje etanola CH3CH2OH. Atomi elementov so modelirani kot kroglice z van der Waalsovim polmerom.

  Za mnoge namene se atomi lahko modelirajo kot kroglice. Takšni modeli so sicer grobi približki, vendar omogočajo kvantitativne razlage in napovedovanje mnogih pojavov, na primer gostoto tekočin in trdnin, difuzijo tekočin skozi molekularna sita, razporeditev atomov in ionov v kristalih ter velikost in obliko molekul.

  Atomski polmeri se v periodnem sistemu elementov spreminjajo na predvidljiv iz razložljiv način. Polmeri po periodi (vrstici) od alkalijskih kovin proti žlahtnim plinom na splošno padajo, v posamezni skupini (koloni) navzdol pa rastejo. Polmer atoma od žlahtnega plina na koncu periode do alkalijske kovine na začetku naslednje periode se skokovito poveča. Trende atomskih polmerov, pa tudi drugih kemijskih in fizikalnih lastnosti elementov, se lahko razloži s teorijo elektronskih orbital. Trendi so tudi pomemben dokaz za razvoj in potrditev kvantne teorije.

  Vsebina

  Definicije

  V širši praksi se uporabljajo naslednje definicije atomskega polmera:

  Empirično izmerjeni atomski polmeri

  V naslednji preglednici so prikazani empirično izmerjeni kovalentni polmeri elementov, ki jih je leta 1964 objavil J.C. Slater.[6] Vrednosti so v pikometrih (pm) s točnostjo približno 5 pm.

  Skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Perioda
  1 H
  25
  He
   
  2 Li
  145
  Be
  105
  B
  85
  C
  70
  N
  65
  O
  60
  F
  50
  Ne
   
  3 Na
  180
  Mg
  150
  Al
  125
  Si
  110
  P
  100
  S
  100
  Cl
  100
  Ar
   
  4 K
  220
  Ca
  180
  Sc
  160
  Ti
  140
  V
  135
  Cr
  140
  Mn
  140
  Fe
  140
  Co
  135
  Ni
  135
  Cu
  135
  Zn
  135
  Ga
  130
  Ge
  125
  As
  115
  Se
  115
  Br
  115
  Kr
   
  5 Rb
  235
  Sr
  200
  Y
  180
  Zr
  155
  Nb
  145
  Mo
  145
  Tc
  135
  Ru
  130
  Rh
  135
  Pd
  140
  Ag
  160
  Cd
  155
  In
  155
  Sn
  145
  Sb
  145
  Te
  140
  I
  140
  Xe
   
  6 Cs
  260
  Ba
  215
  *
   
  Hf
  155
  Ta
  145
  W
  135
  Re
  135
  Os
  130
  Ir
  135
  Pt
  135
  Au
  135
  Hg
  150
  Tl
  190
  Pb
  180
  Bi
  160
  Po
  190
  At
   
  Rn
   
  7 Fr
   
  Ra
  215
  **
   
  Rf
   
  Db
   
  Sg
   
  Bh
   
  Hs
   
  Mt
   
  Ds
   
  Rg
   
  Cn
   
  Uut
   
  Uuq
   
  Mc
   
  Uuh
   
  Uus
   
  Uuo
   
  Lantanoidi *
   
  La
  195
  Ce
  185
  Pr
  185
  Nd
  185
  Pm
  185
  Sm
  185
  Eu
  185
  Gd
  180
  Tb
  175
  Dy
  175
  Ho
  175
  Er
  175
  Tm
  175
  Yb
  175
  Lu
  175
  Aktinoidi **
   
  Ac
  195
  Th
  180
  Pa
  180
  U
  175
  Np
  175
  Pu
  175
  Am
  175
  Cm
   
  Bk
   
  Cf
   
  Es
   
  Fm
   
  Md
   
  No
   
  Lr
   

  Razlaga splošnih trendov

  Način, kako atomskih polmeri naraščajo z naraščajočim vrstnim številom, se lahko razloži z razporeditvijo elektronov na elektronskih orbitalah z nespremenljivo kapaciteto. Orbitale se običajno polnijo po vrsti od najbližje do najbolj oddaljene. Z naraščanjem vrstnega števila po posamezni vrstici (periodi) periodnega sistema se negativni vpliv elektronov zaradi njihove vedno večje oddaljenosti od jedra manjša, zato vedno večji pozitivni naboj jedra povzroči zmanjševanje atomskih polmerov. V žlahtnih plinih je najbolj zunanja orbitala polna, zato se bo šel dodatni elektron naslednje alkalijske kovine na novo najbolj zunanjo orbitalo, kar bo povzročilo skokovito povečanje atomskega polmera.

  Naraščajoči pozitivni naboj jedra se delno kompenzira z naraščajočim številom elektronov. Pojav se imenuje ščitenje in pojasnjuje naraščanje atomskih polmerov po skupini navzdol. Ščitenje je v dveh primerih (lantanoidna kontrakcija in kontrakcija bloka d) manj učinkovito, zato so atomi manjši kot bi sicer pričakovali.

  Najpomembnejši pojavi, ki vplivajo na atomski polmer elementa, so prikazani v naslednji preglednici.

  Činitelj Princip Narašča s/z... Trend Vpliv na polmer
  elektronske orbitale kvantna mehanika osnovnimi in azimutskimi kvantnimi števili atomski polmer raste narašča po koloni navzdol
  naboj jedra protoni jedra privlačijo elektrone vrstno število atomski polmer pada naboj po posamezni periodi pada
  ščitenje na elektrone na zunanjih orbitalah deluje odbojna sila notranjih elektronov število elektronskih ovojnic atomski polmer raste zmanjša se vpliv pozitivnega naboja jedra

  Lantanoidna kontrakcija

  Glavni članek: Lantanoidna kontrakcija.

  Elektroni na podorbitali 4f, ki se progresivno polni od cerija (Z = 58) do lutecija (Z = 71), niso posebno učinkoviti pri ščitenju naraščajočega naboja jedra pred bolj zunanjimi podorbitalami. Elementi, ki neposredno sledijo lantanu, imajo zato manjše atomske polmere kot bi pričakovali. Njihovi atomski polmeri so skoraj enaki atomskim polmerom (in kemiji) elementov, ki so v periodnem sistemu neposredno nad njimi:[7] hafnij ima skoraj enak polmer (in kemijo) kot cirkonij, tantal kot niobij in tako naprej. Vpliv lantanoidne kontrakcije je opazen vse do platine (Z = 78), za njo pa ga zamaskira relativistični učinek, poznan kot učinek inertnih parov.

  Lantanoidna kontrakcija je vzrok za naslednje pojave:

  Kontrakcija bloka d

  Kontrakcija bloka d je manj prepoznavna kot lantanoidna kontrakcija, vendar izhaja iz istega vzroka. V tem primeru gre za slabo sposobnost ščitenja 3d elektronov, ki vplivajo na atomske polmere in kemijo elementov, ki sledijo prvi vrstici prehodnih kovin, se pravi na elemente od galija (Z = 31) do broma (Z = 35).[7]

  Izračunani atomski polmeri

  V naslednji preglednici so zbrani atomski polmeri, izračunani iz teoretičnih modelov, ki so jih objavili Enrico Clementi in drugi leta 1967.[8] Dimenzije so v pikometrih.

  Skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Perioda
  1 H
  53
  He
  31
  2 Li
  167
  Be
  112
  B
  87
  C
  67
  N
  56
  O
  48
  F
  42
  Ne
  38
  3 Na
  190
  Mg
  145
  Al
  118
  Si
  111
  P
  98
  S
  88
  Cl
  79
  Ar
  71
  4 K
  243
  Ca
  194
  Sc
  184
  Ti
  176
  V
  171
  Cr
  166
  Mn
  161
  Fe
  156
  Co
  152
  Ni
  149
  Cu
  145
  Zn
  142
  Ga
  136
  Ge
  125
  As
  114
  Se
  103
  Br
  94
  Kr
  88
  5 Rb
  265
  Sr
  219
  Y
  212
  Zr
  206
  Nb
  198
  Mo
  190
  Tc
  183
  Ru
  178
  Rh
  173
  Pd
  169
  Ag
  165
  Cd
  161
  In
  156
  Sn
  145
  Sb
  133
  Te
  123
  I
  115
  Xe
  108
  6 Cs
  298
  Ba
  253
  *
   
  Hf
  208
  Ta
  200
  W
  193
  Re
  188
  Os
  185
  Ir
  180
  Pt
  177
  Au
  174
  Hg
  171
  Tl
  156
  Pb
  154
  Bi
  143
  Po
  135
  At
   
  Rn
  120
  7 Fr
   
  Ra
   
  **
   
  Rf
   
  Db
   
  Sg
   
  Bh
   
  Hs
   
  Mt
   
  Ds
   
  Rg
   
  Cn
   
  Uut
   
  Uuq
   
  Mc
   
  Uuh
   
  Uus
   
  Uuo
   
  Lantanoidi *
   
  La
   
  Ce
   
  Pr
  247
  Nd
  206
  Pm
  205
  Sm
  238
  Eu
  231
  Gd
  233
  Tb
  225
  Dy
  228
  Ho
   
  Er
  226
  Tm
  222
  Yb
  222
  Lu
  217
  Aktinoidi **
   
  Ac
   
  Th
   
  Pa
   
  U
   
  Np
   
  Pu
   
  Am
   
  Cm
   
  Bk
   
  Cf
   
  Es
   
  Fm
   
  Md
   
  No
   
  Lr
   

  Opombe in sklici

  1. Cotton, F. A., Wilkinson, G. (1988). Advanced Inorganic Chemistry (5th Edn). New York: iley. ISBN 0-471-84997-9. str. 1385.
  2. Jean-Louis Basdevant, James Rich & Michel Spiro (2005). Fundamentals in Nuclear Physics. Springer. str. Fig. 1.1, p. 13. ISBN 0387016724.
  3. 3,0 3,1 3,2 Pauling, Linus (1945). The Nature of the Chemical Bond. Ithaca, NY: Cornell University Press.
  4. Niels Bohr (1913), On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I. Philosophical Magazine, volume 26, str. 1–24. Online version.
  5. Niels Bohr (1913), On the Constitution of Atoms and Molecules, Part II. Philosophical Magazine, volume 26, str. 476–502. Online version.
  6. J. C. Slater (1964), Journal of Chemical Physics, volume 41, str. 3199.
  7. 7,0 7,1 Jolly, William L. (1991). Modern Inorganic Chemistry (2nd Edn.). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-112651-1. str. 22.
  8. E. Clementi, D. L. Raimondi, and W. P. Reinhardt (1967), Journal of Chemical Physics, volume 47, str. 1300.