Išči

  Baker

  nikeljbakercink
  Cu
  Ag  
   
   
  Cu-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število baker, Cu, 29
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 11, 4, d
  Gostota, trdota 8920 kg/m3, 3,0
  Videz bakren, kovinski
  Cu,29.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 63,536 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 135 (145) pm
  Kovalentni polmer 138 pm
  van der Waalsov polmer 140 pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d104s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 2,1 (rahlo bazičen)
  Kristalna struktura kubična, ploskovno centrirana
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 1357,6 K (1084,45 °C)
  Vrelišče 2840 K (2566,9 °C)
  Molski volumen 7,11 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 300,3 kJ/mol
  Talilna toplota 13,05 kJ/mol
  Parni tlak 0,0505 Pa pri 1358 K
  Hitrost zvoka 3570 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,9 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 380 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 59,6 106/(m*ohm)
  Toplotna prevodnost 401 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 745,5 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1957,9 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3555 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5536 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  63Cu 69,17 % Cu je stabilen z 34 nevtroni
  64Cu {sint.} 12,7 h ε 1,675 64Ni
  64Cu {sint.} 12,7 h β- 0,579 64Zn
  65Cu 30,83 % Cu je stabilen z 36 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.
  Baker

  Báker (latinsko cuprum) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cu in atomsko število 29.

  Baker je rdečkasta kovina z visoko električno in toplotno prevodnostjo (med čistimi kovinami ima pri sobni temperaturi višjo električno prevodnost le srebro). Baker utegne biti najstarejša kovina v uporabi, saj so našli izdelke iz bakra, ki jih datirajo okoli leta 8700 pr. n. št. Razen tega, da je sestavina različnih rud, najdemo ponekje baker tudi v kovinski obliki (tj. samorodni baker).

  V antični Grčiji je bila kovina znana pod imenom chalkos. V rimskih časih je postala znana kot aes Cyprium, saj so jo tako veliko izkopali na Cipru. Iz tega izraza je bila fraza poenostavljena v latinski cuprum, od koder pride tudi kemijski simbol Cu. Slovenski etimološki slovar pravi, da je bil v slovenščino baker prevzet prek hrvaške in srbske bakar, ki so jo prevzeli iz turške besede bakır, staroslovanska beseda za baker je bila mêd (v pomenu rdeča snov), še danes vidna v izrazu medenina za zlitino bakra in cinka.

  Vsebina

  Pridobivanje

  Večino bakra pridobivajo v obliki bakrovega sulfata v površinskih kopih iz porfirnih skladov z vsebnostjo 0,4 do 1,0 % bakra. Po podatkih za leto 2005 so več kot tretjino svetovne proizvodnje pridobili v Čilu, sledile so Združene države Amerike, Indonezija in Peru.[1] V razvitem svetu je pomemben vir bakra tudi recikliranje.

  Ocenjujejo, da zaloge bakra ob sedaj dostopni tehnologiji pridobivanja in trenutnih trendih naraščanja uporabe zadostujejo še za 25 do 60 let.[2] Zaradi pomembne vloge bakra v napravah, ki so ključne pri vzdrževanju standarda v razvitem svetu (npr. elektromotorji in integrirana vezja), obstaja skrb, da bo imelo pomanjkanje bakra podobne posledice kot jih napovedujejo za pomanjkanje nafte.[3]

  Uporaba

  Baker je koven in mehak, in se pogosto uporablja v izdelkih, kot so:

  Sklici in opombe

  1. Hammond, C. R. (2004). "The Elements". Handbook of Chemistry and Physics (81. izd.). CRC press. ISBN 0-8493-0485-7.
  2. Brown, Lester (2006). Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble. New York: W.W. Norton. str. 109. ISBN 0-393-32831-7.
  3. Leonard, Andrew (2.3.2006). "Peak copper?". Salon.com Works. Pridobljeno dne 17.9.2013.

  Glej tudi

  Zunanje povezave