Išči

    Bar (enota)

    Bár (oznaka b) je v fiziki in mehaniki enota za merjenje tlaka ali napetosti.

    1 bar = 100.000 Pa = 105 Pa = 1.000 milibarov

    V meteorologiji se je za navajanje vrednosti zračnega tlaka pogosto uporabljala tudi tisočkrat manjša enota milibar.