Išči

  Besedilo

  Besedilo je po slovarja slovenskega knjižnega jezika z določenimi besedami izražena misel, vendar vsako besedno sporočilo še ni besedilo.

  Mednje prištevamo le tista sporočila, ki imajo prepoznavno temo in namen, so sovisna in vsebinsko ter oblikovno zaokrožena.

  Vsebina

  Vrste besedil

  Besedila glede na različna merila

  Besedili glede na odziv naslovnika

  Besedila glede na namen

  Besedila, namenjena posamezniku

  Besedila, namenjena javnosti

  Besedila glede na način razvijanja teme

  Glej tudi