Išči

  Bipiramida

  Množica bipiramid
  hexagonal bipyramid
  (Šestkotna oblika)
  stranske ploskve 2n trikotnikov
  robovi 3n
  oglišča n + 2
  konfiguracija stranskih ploskev V4.4.n
  grupa simetrije Dnh, [n,2], (*22n)
  dualni polieder n-strana prizma
  lastnosti konveksna, izoederska
  mreža telesa Mreža n-kotne bipiramide, v tem primeru petkotne bipiramide

  Bipiramida (tudi dipiramida) je polieder, ki nastane tako, da se poveže n-kotniško piramido in njeno zrcalno sliko tako, da se zlepi osnovni ploskvi.

  Pripadajoč n-kotnik v imenu bipiramide ne predstavlja zunanje stranske ploskve, ampak notranjo, ki obstaja v ravnini osnovne simetrije in povezuje obe polovici piramide.

  Tranzitivne stranske ploskve bipiramid so dualni poliedri uniformne prizme, ki ima enakokrake stranske ploskve.

  Vsebina

  Prostornina

  Prostornina bipiramide je enaka:

  kjer je:

  Ta obrazec velja za poljubno lego vrha, v tem primeru je treba vzeti za h pravokotnico na ravnino, ki vsebuje osnovnico. Prostornina bipiramide, katere osnovnica je pravilni n-stranski mnogokotnik, ki ima stranico dolgo s in višino h, je enak:

  Bipiramida z enakostraničnimi trikotniki

  Triangular dipyramid.png Octahedron.svg Pentagonal dipyramid.png
  Tristrana bipiramida kvadratna bipiramida
  (oktaeder)
  Petstrana bipiramida

  Oblike

  1. Tristrana bipiramida – 6 stranskih ploskev – dualna oblika je tristrana prizma
  2. kvadratna bipiramida (pravilni oktaeder je posebni primer) – 8 stranskih ploskev – dualna oblika je kvader (posebna oblika duala kocke)
  3. petstrana bipiramida – 10 stranskih ploskev – dual petstrana prizma
  4. šeststrana bipiramida – 12 stranskih ploskev – dualna oblika je šeststrana prizma
  5. sedemstrana bipiramida – 14 stranskih ploskev – dualna oblika sedemstrana prizma
  6. osemstrana bipiramida – 16 stranskih ploskev – dualna oblika osemstrana prizma
  7. devetstrana bipiramida – 18 stranskih ploskev – dualna oblika je devetstrana prizma
  8. desetstrana bipiramida – 20 stranskih ploskev – dualna oblika je desetstrana prizma
  Triangular bipyramid.png
  3
  Square bipyramid.png
  4
  Pentagonale bipiramide.png
  5
  Hexagonale bipiramide.png
  6
  Octagonal bipyramid.png
  8
  Decagonal bipyramid.png
  10

  Grupe simetrije

  Kadar je osnova pravilna in premica skozi vrh seka osnovo v njenem središču, ima grupa simetrije n-kotniške bipiramide diedrsko simetrijo Dnh reda 4n, razen v primeru pravilnega oktaedra, ki ima oktaedrsko simetrijo Oh reda 48, ki pa ima tri oblike D4h kot podgrupe. Rotacijska grupa je Dn reda 2n, razen pri pravilnem oktaedru, ki ima višjo grupo simetrije O reda 24, ki pa ima tri oblike D4 kot podgrupe.

  Zvezdne bipiramide

  Obstajajo tudi sebesekajoče bipiramide, ki imajo za osrednjo obliko zvezdni mnogokotnik. Ta je definiran kot trikotniška stranska ploskev, ki povezuje vsak rob mnogokotnika s tema dvema točkama.

  Pentagram Dipyramid.png

  Polihoroni z bipiramidnimi celicami

  Dualni polieder rektifikacije vsakega konveksnega pravilnega polihorona je celičnoprehodni polihoron s piramidalnimi celicami.

  Lastnosti polihorona Lastnosti bipiramide
  dualno telo celice VA VE NA NE NAE NEE osnova AA AE** CAE CEE
  rektificirani pentahoron 10 5 5 4 6 3 3 trikotnik 0.667
  rektificiraniheksadekahoron 24* 8 16 6 6 3 3 kvadrat 1
  rektificirani teserakt 32 16 8 4 12 3 4 trikotnik 0.624
  rektificirani oktapleks 96 24 24 8 12 4 3 trikotnik 0.745
  rektificirani heksakozieder 720 120 600 12 6 3 3 petkotnik 1.447
  rektificirani hekatoniikozaeder 1200 600 120 4 30 3 5 trikotnik 0.613

  Zunanje povezave