Išči

  Bizmut

  83 svinecbizmutpolonij
  Sb

  Bi

  Uup
  Bi-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število bizmut, Bi, 83
  Kemijska vrsta šibka kovina
  Skupina, perioda, blok 15, 6, p
  Videz rdečkasto srebrn
  Bismuth crystal macro.jpg
  Relativna atomska masa 208,98040 g/mol
  Elektronska konfiguracija [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
  e- na lupino 2, 8, 18, 32, 18, 5
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Gostota 9,78 g/cm³ (pri sobni temperaturi)
  Gostota tekočine pri tališču 10,05 g/cm³
  Tališče 544,7 K
  (271,5 °C, 520,7 °F)
  Vrelišče 1837 K
  (1564 °C, 2847 °F)
  Talilna toplota 11,30 kJ/mol
  Izparilna toplota 151 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta (25 °C) 25,52 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T/K 941 1041 1165 1325 1538 1835
  Lastnosti atoma
  Kristalna struktura romboedrična
  Oksidacijska stanja -3, 1, 3, 5
  (oksid je srednje kisel)
  Elektronegativnost 2,02 (Paulingova lestvica)
  Ionizacijski potenciali
  (več)
  1.: 703 kJ/mol
  2.: 1610 kJ/mol
  3.: 2466 kJ/mol
  Atomski polmer 160 pm
  Atomski polmer (izr.) 143 pm
  Kovalentni polmer 146 pm
  Razne lastnosti
  Magnetna urejenost dimagnetičen
  Električna upornost (20 °C) 1,29 µΩ·m
  Toplotna prevodnost (300 K) 7,97 W/(m·K)
  Termični raztezek (25 °C) 13,4 µm/(m·K)
  Hitrost zvoka (tanka palica) (20 °C) 1790 m/s
  Youngov modul 32 GPa
  strižni modul 12 GPa
  stisljivostni modul 31 GPa
  Poissonov modul 0,33
  Trdota po Mohsu 2,25
  Trdota po Brinellu 94,2 MPa
  CAS število 7440-69-9
  Pomembni izotopi
  Glavni članek: Izotopi bizmuta
  izo NA t1/2 DM DE (MeV) DP
  207Bi syn 31,55 let ε, β+ 2,399 207Pb
  208Bi syn 368,000 let ε, β+ 2,880 208Pb
  209Bi 100% (19 ± 2) ×1018let α]]   205Tl
  210 mBi syn 3.04 ×106let IT 0.271 210Bi
  Viri
  Bizmut

  Bizmut je kemijski element s simbolom Bi v periodnem sistemu in vrstnim številom 83. Znan je že iz antičnih časov, kjer so ga pogosto zamenjevali s kositrom in svincem.

  Bizmut je zelo redek, večinoma je kemijsko vezan, po navadi v manjših količinah spremlja svinčene rude. Tvori naslednja minerala: bizmutin (bolj znan kot bizmutov sijajnik; Bi2S3) in bizmutov oker (bizimit; Bi2O3).

  Pridobivamo ga po naslednjem postopku:

  Spojine elementa