Išči

  Blok periodnega sistema

  Blok periodnega sistema je skupina kemijskih elementov, katerih elektroni najvišjega energetskega nivoja pripadajo enaki atomski orbitali.

  Bloques tabla periódica.png

  Bloki se imenujejo po svoji značilnih orbitalah:

  V blok s spadata, na primer, litij in berilij z elektronskima strukturama 1s22s1 oziroma 1s22s2, v blok p pa bor in ogljik z elektronskima strukturama 1s22s22p1 oziroma 1s22s22p2. V bloku g ni nobenega znanega elementa.

  Imena blokov (s, p, d, f) so nastala iz značilnosti spektralnih črt elektronskih spektrov: sharp (ostra), principal (glavna), difusse (difuzna) in fundamental (osnovna).