Išči

  Cerij

  lantancerijprazeodim
  Ce
  Th  
   
   
  Ce-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število cerij, Ce, 58
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6, d
  Gostota, trdota 6689 kg/m3, 2,5
  Izgled srebrnkasto bel
  Ce,58.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 140,116 u
  Polmer atoma (izračunan) 185 (ni podatka) pm
  Kovalentni polmer ni podatka pm
  van der Waalsov polmer ni podatka pm
  Elektronska konfiguracija [Xe]4f15d16s1
  e- na energijski nivo 2, 8,18,19, 9, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3,4 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 1071 K (1468 °F)
  Vrelišče 3699 K (6199 °F)
  Molarna prostornina 20,69 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 414 kJ/mol
  Talilna toplota 5,46 kJ/mol
  Parni tlak n/a Pa pri 1071 K
  Hitrost zvoka 2100 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,12 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 190 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,15 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 11,4 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 534,4 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1050 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 1949 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3547 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  134Ce {sint.} 3,16 dni ε 0,500 134La
  136Ce 0,19 % cerij je stabilen z 78 nevtroni
  138Ce 0,25 % cerij je stabilen z 80 nevtroni
  139Ce {sint.} 137,640 dni ε 0,278 139La
  140Ce 88,48 % cerij je stabilen z 82 nevtroni
  141Ce {sint.} 32,501 dni β- 0,581 141Pr
  142Ce 11,08 % > 5 E16 let β- unknown 142Nd
  144Ce {sint.} 284,893 dni β- 0,319 144Pr
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Cêrij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ce in atomsko število 58.

  Pomembne lastnosti

  Cerij je srebrnkasto kovinski element iz skupine lantanoidov. Uporablja se v nekateri redkozemeljskih zlitinah. Oksidirana oblika se uporablja v steklarski industriji. Po barvi in lesku je podoben železu, vendar je mehak in koven. Na zraku hitro potemni.

  Med redkozemeljskimi elementi je le evropij bolj reaktiven od cerija. Alkalijske raztopine in koncentrirane kisline hitro napadajo to kovino. Čista kovina se zlahka vname, če jo popraskamo z nožem. Cerij v mrzli vodi razpada počasi, v vroči pa hitro.

  Zaradi relativne bližine do 4f in zunanjih lupinskih orbital v ceriju ta izkazuje zanimivo raznoliko kemijo. Stiskanje ali ohlajanje kovine lahko, na primer, spremeni njeno oksidacijsko stanje iz okoli 3 v 4.

  Cerijeve (IV) soli so oranžno rdeče ali rumenkaste, medtem ko so cerijeve (III) soli navadno bele.

  Zunanje povezave