Išči

  Cirkonij

  itrijcirkonijniobij

  Ti

  Zr
  Hf
    

  Zr-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število cirkonij, Zr, 40
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 4, 5, d
  Gostota, trdota 6511 kg/m3, 5
  Videz srebrnkasto bel
  Zr,40.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 91,224 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 155 (206) pm
  Kovalentni polmer 148 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d25s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 10, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 4 (amfoteren)
  Kristalna struktura heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagneten)
  Tališče 2128 K (3371 °F)
  Vrelišče 4682 K (7968 °F)
  Molski volumen 14,02 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 58,2 kJ/mol
  Talilna toplota 16,9 kJ/mol
  Parni tlak 0,00168 Pa pri 2125 K
  Hitrost zvoka 3800 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,33 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 0,27 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 2,36 106/(m&middotohm)
  Toplotna prevodnost 22,7 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 640,1 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1270 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2218 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3313 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 7752 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 9500 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  90Zr 51,45 % Zr je stabilen s 50 nevtroni
  91Zr 11,22 % Zr je stabilen z 51 nevtroni
  92Zr 17,15 % Zr je stabilen z 52 nevtroni
  93Zr {sint.} 1,53 E6 let β- 0,091 93Nb
  94Zr 17,38 % Zr je stabilen s 54 nevtroni
  96Zr 2,8 % >3,8 E19 let β- 3,350 96Mo
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Cirkónij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Zr in atomsko število 40. To sijočo sivkasto-belo, trdno prehodno kovino, ki je podobna titanu, zlahko pridobimo iz cirkona, in je zelo odporna proti koroziji. Na prvem mestu ga uporabljajo v jedrskih reaktorjih za absorber nevtronov in za izdelavo zlitin, odpornih proti koroziji.

  Zunanje povezave