Išči

  Coxeterjeva grupa

  Coxeterjeva grupa je v matematiki abstraktna grupa, ki omogoča formalni opis grupe v okviru zrcalnih simetrij. Coxeterjeve grupe so končne evklidske zrcalne grupe. Kot zgled služijo simetrijske grupe pravilnih poliedrov. Coxeterjeve grupe so končne in ne morejo biti opisane s simetrijo in evklidskim zrcaljenjem.

  Coxeterjeve grupe se veliko uporabljajo. Zgledi končnih Coxeterjevih grup vključujejo grupe simetrije pravilnih politopov in Weylovih grup enostavnih Liejevih algeber. Zgled neskončne Coxeterjeve grupe so tudi trikotniške grupe, ki odgovarjajo pravilni teselaciji evklidske in hiperbolične ravnine.

  Grupe se imenujejo po angleško-kanadskem matematiku in geometru H. S. MacDonaldu Coxeterju (1907–2003).

  Vsebina

  Definicija

  Coxeterjevo grupo se lahko definira kot grupo s predstavitvijo grupe kot:

  kjer je:

  Pogoj pomeni, da se odnosa v obliki ne da prikazati.

  Končne Coxeterjeve grupe

  Coxeterjevi grafi končnih Coxeterjevih grup.

  Razvrščanje

  Končne Coxeterjeve grupe so razvrstili na osnovi Coxeter-Dinkinovih diagramov. Vse pa so predstavljene z zrcalnimi grupami končnorazsežnih evklidskih prostorov.

  Končne Coxeterjeve grupe so sestavljene iz treh enoparameterskih družin z rastočim rangom , eno enoparametersko družino z razsežnostjo dva () in šestimi posebnimi grupami in .

  Weylove grupe

  Glavni članek: Weylove grupe.

  Mnoge Coxeterjeve grupe, vendar ne vse, so Weylove grupe, vsaka Weylova grupa pa se lahko prikaže kot Coxeterjeva grupa. Weylove grupe sta družini in ter

  Značilnosti

  Nekatere značilnosti končnih Coxeterjevih grup so podane v naslednji preglednici:

  simbol
  grupe
  drugi
  simbol
  notacija z oklepaji rank red sorodni politopi Coxeter-Dinkinov diagram
  An An [3n] n (n + 1)! n-simpleks CDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png..CDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  BCn Cn [4,3n-1] n 2n n! n-hiperkocka / n-ortopleks CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.png...CDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  Dn Bn [3n-3,1,1] n 2n−1 n! n-polhiperkocka CDel nodes.pngCDel split2.pngCDel node.pngCDel 3.png...CDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  E6 E6 [32,2,1] 6 72x6! = 51840 221, 122 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  E7 E7 [33,2,1] 7 72x8! = 2903040 321, 231, 132 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  E8 E8 [34,2,1] 8 192x10! = 696729600 421, 241, 142 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  F4 F4 [3,4,3] 4 1152 24-celica CDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  G2 - [6] 2 12 šestkotnik CDel node.pngCDel 6.pngCDel node.png
  H2 G2 [5] 2 10 petkotnik CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  H3 G3 [3,5] 3 120 ikozaeder / dodekaeder CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  H4 G4 [3,3,5] 4 14400 120-celica / 600-celica CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  I2(p) D2p [p] 2 2p p-kotnik CDel node.pngCDel p.pngCDel node.png

  Simetrijske grupe pravilnih politopov

  Vse simetrijske grupe pravilnih politopov so končne Coxeterjeve grupe.

  Znane so tri skupine pravilnih politopov v vseh mogočih razsežnostih. Simetrijska grupa pravilnega n-simpleksa je simetrijska grupa Sn+1, ki je znana tudi kot Coxeterjeva grupa tipa An. Simetrijska grupa n-kocke in njene dualne oblike n-ortopleksa je BCn, ki pa je znana kot hiperoktaederska grupa.

  Posebni pravilni politopi v dveh, treh in štirih razsežnostih odgovarjajo drugim Coxeterjevim grupam. V dveh razsežnostih diedrske grupe, ki je grupa simetrije pravilnih mnogokotnikov, tvorijo skupino I2(p). V treh razsežnostih je simetrijska grupa pravilnih dodekaedrov in njihove dualne oblike ikozaedra je H3, ki je znana kot polna ikozaederska grupa. V štirih razsežnostih so znani trije posebni pravilni politopi. To so 24-celica, 120-celica in 600-celica.

  Coxeterjeve grupe tipa Dn, E6, E7 in E8 so polpravilni politopi.


  Pregled družin politopov
  grupa An BCn Dn
  E6 E7 E8 F4 G2
  Hn In(p)
  2 2-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png

  (trikotnik)

  2-cube.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.png

  kvadrat

    Regular polygon 6.svg
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.png
  šestkotnik
  Regular polygon 5.svg
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
  petkotnik
  CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node.png
  p-kotnik
  3 3-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  tetraeder
  3-cube t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  kocka
  3-cube t2.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  oktaeder
  3-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.png
  tetraeder
    Dodecahedron t0 H3.png
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  dodekaeder
  Icosahedron t0 H3.png
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  ikozaeder
  4 4-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  5-celica
  4-cube t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png

  teserakt

  4-cube t3.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  16-celica
  4-demicube t0 D4.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png

  polteserakt

  24-cell t0 F4.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  24-celica
  120-cell graph H4.svg
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  120-celica
  600-cell graph H4.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  600-celica
  5 5-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  5-simpleks
  5-cube graph.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  5-kocka
  5-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  5-ortopleks
  5-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  5-polkocka
     
  6 6-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  6-simpleks
  6-cube graph.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  6-kocka
  6-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  6-ortopleks
  6-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  6-polkocka
  Up 1 22 t0 E6.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  122
  E6 graph.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea 1.png
  221
   
  7 7-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  7-simpleks
  7-cube graph.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  7-kocka
  7-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  7-ortopleks
  7-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  7-polkocka
  Gosset 1 32 petrie.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  132
  Gosset 2 31 polytope.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea 1.png
  231
  E7 graph.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  321
   
  8 8-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  8-simpleks
  8-cube.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  8-kocka
  8-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  8-ortopleks
  8-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  8-polkocka
  Gosset 1 42 polytope petrie.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  142
  2 41 polytope petrie.svg
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea 1.png
  241
  Gosset 4 21 polytope petrie.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  421
   
  9 9-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  9-simpleks
  9-cube.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  9-kocka
  9-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  9-ortopleks
  9-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  9-polkocka
   
  10 10-simplex t0.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  10-simpleks
  10-cube.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  10-kocka
  10-orthoplex.svg
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  10-ortopleks
  10-demicube.svg
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  10-polkocka
   
  družina
  n
  n-simpleks n-hiperkocka n-ortopleks n-polkocka 1k2 2k1 k21

  Opomba:Oznake: An, Bn, Cn, Dn, Hn, E6, E7, E8, F4 in G2 so Coxeterjeva števila za posamezne Coxeterjeve grupe

  Afine Coxeterjeve grupe

  Afine Coxeterjeve grupe so druga pomembna skupina Coxeterjevih grup. To so tudi končne grupe, toda vsaka vsebuje normalno Abelovo podgrupo tako, da je faktorska grupa končna. Vsekakor pa je faktorska grupa Coxeterjeva grupa. Coxeterjev graf se dobi iz Coxeterjevega grafa Coxeterjeve grupe z dodajanjem novega vozlišča in dveh dodatnih povezav. V nadaljevanju so prikazane afine Coxeterjeve grupe.

  simbol
  grupe
  Wittov
  simbol
  notacija z oklepaji sorodne uniformne teselacije Coxeter-Dinkinov diagram
  Pn+1 [3[n+1]] simplektično satovje
  :trikotno tlakovanje
  :tetraedersko-oktaedersko satovje
  CDel branch.pngCDel 3ab.pngCDel nodes.pngCDel 3ab.png...CDel 3ab.pngCDel nodes.pngCDel 3ab.pngCDel branch.png
  Sn+1 [4,3n-2,31,1] polkockino satovje CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png...CDel 3.pngCDel node.pngCDel split1.pngCDel nodes.png
  Rn+1 [4,3n-1,4] hiperkockino satovje CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png...CDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  Qn+1 [ 31,1,3n-3,31,1] polhiperkubično satovje CDel nodes.pngCDel split2.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png...CDel 3.pngCDel node.pngCDel split1.pngCDel nodes.png
  T7 [32,2,2] 222 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  T8 [33,3,1] 331, 133 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  T9 [35,2,1] 521, 251, 152 CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  U5 [3,4,3,3] 16-cell satovje
  24-celično satovje
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  V3 [6,3] šestkotno tlakovanje in
  trikotno tlakovanje
  CDel node.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  W2 [∞] apeirogon CDel node.pngCDel infin.pngCDel node.png

  Zunanje povezave