Išči

    Daimjo

    Obisk daimjojev. ilustracija iz okoli leta 1860

    Daimyo ali Daimjo je star japonski izraz (daimjo dobesedno pomeni veliko ime), za japonske fevdalne velikaše oziroma gospode, ki so razpolagali z letnim pridelkom riža, ki je bil višji od 10.000 kokujev (1 koku = 180 litrov).

    Kot bolj ali manj neodvisni velikaši so bili daimji pod nadzorom šogunata, po navadi pa se je šogun izbral prav izmed njih.

    Leta 1869 so se daimjoji odpovedali svojim naslovom.