Išči

  Daljnovod

  Daljnovod 330 kV, Ukrajina.

  Daljnovod (tudi nadzemni električni vod) je struktura, ki je del električnega omrežja, namenjena prenosu električne energije na večje razdalje. V primeru, če je električni vod vkopan v zemljo in je tako podzemni električni vod, se imenuje kablovod.

  Vsebina

  Delitev

  Glede na električno napetost daljnovode delimo na tri skupine:

  Visokonapetostni vodi so del prenosnega omrežja, ki povezuje elektrarne z razdelilnimi transformatorskimi postajami, pri čemer so uporabljeni tudi za meddržavni prenos električne energije. Srednjenapetostni vodi zagotavljajo prenos električne energije med razdelilnimi transformatorskimi in transformatorskimi postajami, mozemedtem ko nizkonapetostni vodi povezujejo transformatorske postaje s priključnimi mesti porabnikov električne energije.

  Glede na število tokokrogov, ki se nahajajo na daljnovodu, se slednji delijo na:

  Sestava

  Daljnovod je gradbeni objekt, ki je sestavljen iz naslednjih glavnih delov:

  Stebri so delijo glede na:

  Glej tudi

  Zunanje povezave