Išči

  Deltaeder

  Prisekani tetraeder, ki ima šestkotnike razdeljene v trikotnike. Ta oblika ni deltaeder, ker koplanarne stranske ploskve po definiciji niso dovoljene.

  Deltaeder je polieder, ki ima za stranske ploskve same enakostranične trikotnike.

  Osem konveksnih deltaedrov

  Ime Slika Stranske ploskve Robovi Oglišča Konfiguracije oglišča Simetrijska grupa
  pravilni tetraeder Tetrahedron.jpg 4 6 4 4 × 33
  tristrana bipiramida Triangular dipyramid.png 6 9 5 2 × 33
  3 × 34
  pravilni oktaeder Octahedron.svg 8 12 6 6 × 34
  petstrana bipiramida Pentagonal dipyramid.png 10 15 7 5 × 34
  2 × 35
  prirezan disfenoid Snub disphenoid.png 12 18 8 4 × 34
  4 × 35
  trojno povečana tristrana prizma Triaugmented triangular prism.png 14 21 9 3 × 34
  6 × 35
  giro podaljšana kvadratna bipiramida Gyroelongated square dipyramid.png 16 24 10 2 × 34
  8 × 35
  pravilni ikozaeder Icosahedron.jpg 20 30 12 12 × 35

  Trije od deltaedrov so platonska telesa. To so

  V deltaedru s šestimi stranskimi ploskvami imajo nekatera oglišča stopnjo 3 in nekatera stopnjo 4. V deltaedru s 16 stranskimi ploskvami imajo nekatera oglišča stopnjo 4 in nekatera stopnjo 5. Teh pet nepravilnih deltaedrov pripada Johnsonovim telesom. To so nepravilni mnogokotniki za stranske ploskve.

  Deltaedri obdržijo svojo obliko tudi, če so robovi prosti tako, da se lahko vrtijo okoli oglišč tako, da so koti med robovi tekoči. Vsi poliedri nimajo te lastnosti. Zgled:če sprostimo nekaj kotov kocke, lahko [[kocka|kocko] spremenimo v prizmo brez pravih kotov.

  Prav tako ne obstojajo nekonveksni deltaedri z 18 stranskimi ploskvami, ker bi se moralo v oglišču srečati šest stranskih ploskev. S tem bi ustvarili neki koplanarni trikotnik. Takšen polieder lahko obstoja samo z nepravilnimi trikotniki (glej oktaeder)

  Nekonveksne oblike

  Obstoja neskončno veliko nekonveksnih oblik. Nekaj primerov deltaedrov s sekajočimi se stranskimi ploskvami:

  Ostale nekonveksne deltaedre lahko generiramo z dodajanjem enakostraničnih piramid na stranske ploskve vseh petih pravilnih poliedrov:

  Prav tako pa tudi z dodajanjem obrnjenih piramid na stranske ploskve:

  Great icosahedron.png
  veliki ikozaeder
  (20 sekajočih se trikotnikov)
  Stella octangula.png
  stela oktangula
  (24 trikotnikov)
  Third stellation of icosahedron.svg
  izkopan dodekaeder
  (60 trikotnikov)
  Toroidal polyhedron.gif
  toroidni polieder
  (48 trikotnikov)

  Zunanje povezave