Išči

  Desetkotnik

  Pravilni desetkotnik

  Desétkotnik ali s tujko dékagon je v ravninski geometriji mnogokotnik z desetimi stranicami, desetimi oglišči in desetimi notranjimi koti.

  Vsebina

  Splošne značilnosti

  V pravilnem desetkotniku so vse stranice in koti enaki, notranji kot pa znaša 8π/10 radianov, oziroma 144 stopinj. Pravilni desetkotnik je kot vsi pravilni mnogokotniki tetivni in hkrati tangentni mnogokotnik ter zato tudi bicentrični mnogokotnik. Vsota notranjih kotov v enostavnem desetkotniku je enaka 1440°. Njegov Schläflijev simbol je {10}.

  Dolžina stranice je:

  kjer sta polmer očrtane krožnice, pa število zlatega reza:

  Obseg

  Obseg pravilnega desetkotnika je:

  Ploščina

  Ploščina pravilnega desetkotnika s stranico je:

  oziroma s polmerom očrtanega kroga :

  Konstrukcija

  Pravilni desetkotnik lahko skonstruiramo z ravnilom in šestilom.

  Konstrukcija pravilnega desetkotnika

  Zunanje povezave