Išči

  Devetnajstkotnik

  Devetnajstkotnik

  Devetnajstkotnik (tudi 19-kotnik ali s tujko eneadekagon, eneakaidekagon ali nanodekagon) je mnogokotnik z 19-timi stranicami in 19-timi notranjimi koti.

  Vsebina

  Splošne značilnosti

  Ploščina (p) devetnajstkotnika, ki ima stranico dolgo a, je:

  Polmer očrtane krožnice devetnajstkotnika, ki ima dolžino stranice enako a, je:

  Konstrukcija

  Pravilnega devetnajstkotnika ne moremo narisati samo z ravnilom in šestilom.

  Splošne značilnosti

  Njegov Schläflijev simbol je {19}. Coxeter-Dinkinova diagrama sta CDel node 1.pngCDel 19.pngCDel node.png.

  Simetrijska grupa je diedrska D19. Notranji kot je okoli 161,052º. Devetnajstkotnik je konveksen, enakostraničen mnogokotnik, tetiven ter ima izogonalno in izotaksalno obliko.

  Petriejev mnogokotnik

  Pravilni osemnajstkotnik je Petriejev mnogokotnik za politope z razsežnostjo, ki je za ena večja od razsežnosti politopov. Naslednji Petriejev mnogokotnik je kot običajno prikazan v poševni ortogonalni projekciji:

  18-simplex t0.svg
  18-simpleks (18D)

  Zunanje povezave