Išči

    Diagonala

    Šestkotnik z diagonalami

    Diagonála (tudi prekótnica) je daljica, ki veže dve nesosednji oglišči mnogokotnika ali poliedra. Mnogokotnik z oglišči ima diagonal, število diagonal iz enega oglišča pa je .