Išči

  Disprozij

  terbijdisprozijholmij
  Dy
  Cf  
   
   
  Dy-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število disprozij, Dy, 66
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
  Gostota, trdota 8551 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel
  Dy,66.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 162,500(1) a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 175 (228) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f10
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 28, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (šibko bazičen)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (feromagnetik)
  Tališče 1680 K (2565 °F)
  Vrelišče 2840 K (4653 °F)
  Molarna prostornina 19,01 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 230 kJ/mol
  Talilna toplota 11,06 kJ/mol
  Parni tlak ni podatka
  Hitrost zvoka 2170 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,22 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 170 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,08 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 10,7 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 573,0 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1130 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2200 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3990 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  154Dy {sint.} 3,0E+6 let α 2,947 150Gd
  156Dy 0,06 % 156Dy je stabilen z 90 nevtroni
  158Dy 0,10 % 158Dy je stabilen z 92 nevtroni
  160Dy 2,34 % 160Dy je stabilen s 94 nevtroni
  161Dy 18,91 % 161Dy je stabilen s 95 nevtroni
  162Dy 25,51 % 162Dy je stabilen s 96 nevtroni
  163Dy 24,90 % 163Dy je stabilen s 97 nevtroni
  164Dy 28,18 % 164Dy je stabilen z 98 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Disprózij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Dy in atomsko število 66.

  Vsebina

  Pomembne lastnosti

  Disprozij je redkozemeljski element s kovinskim, svetlo srebrnim leskom. Na zraku je pri sobni temperaturi relativno stabilen, a se hitro raztopi v raztopinah ali koncentriranih mineralnih kislinah, kjer odda vodik. Je dovolj mehak, da ga lahko režemo z nožem, obdelujemo ga lahko brez iskrenja, če se izognemo pregrevanja. Lastnosti disprozija se lahko zelo spremenijo celo pri malih količinah nečistoč.

  Zgodovina

  Disprozij je leta 1886 v Parizu kot prvi prepoznal francoski kemik Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran; samega elementa pa niso izolirali v relativno čisti obliki, dokler v 50. letih 20. stoletja niso izpopolnili tehnike izmenjave ionov in metalografske redukcije. Ime disprozij izhaja iz starogrške besede dysprositos, kar pomeni nedostopen.

  Najdišča

  Disprozija nikoli ne najdemo kot prosti element, vendar ga najdemo v številnih mineralih, vključno s ksenotimom, fergusonitom, gadolinitom, euksenitom, polikrazom, blomstrandinom, monazitom in bastnazitom, pogosto z erbijem in holmijem ali drugimi redkozemeljskimi elementi.

  Zunanje povezave