Išči

  Divergenca

  Divergenca vektorskega polja je v vektorski analizi operator, ki slika iz in vektorskemu polju priredi skalarno polje na naslednji način:

  Z uporabo operatorja (simbola) nable divergenco zapišemo:

  Vektorsko polje, katerega divergenca je enaka nič, imenujemo solenoidalno polje.

  Uporaba

  Divergenca je pomembna pri računanju pretokov vektorskih polj skozi zaključeno ploskev. V takih primerih lahko uporabimo Gaussovo formulo, ki ploskovni integral vektorskega polja prevede na trojni integral, katerega je bistveno lažje izračunati:

  Glej tudi