Išči

  Dvanajstkotnik

  Dvanajstkotnik (s tujko tudi dodekagon) je mnogokotnik z dvanajstimi stranicami, dvanajstimi oglišči in dvanajstimi notranjimi koti. Spada med pravilne mnogokotnike.

  Vsebina

  Pravilni dvanajstkotnik

  Običajno pod izrazom dvanajstkotnik mislimo pravilni dvanajstkotnik. Ta ima enake stranice in kote, enake 150º. Njegov Schläflijev simbol je {12}. Coxeter-Dinkinov diagram je CDel node.pngCDel 12.pngCDel node.png. Simetrijska grupa je diedrska.

  Ploščina pravilnega dvanajstkotnika z dolžino stranice a je:

  Če je polmer očrtane krožnice enak R [1] je ploščina enaka:

  Kadar je polmer včrtane krožnice enak r, je ploščina enaka:

  Konstrukcija

  Pravilni dvanajstkotnik lahko narišemo z ravnilom in šestilom. Spodaj je prikazan način risanja pravilnega dvanajstkotnika.

  Risanje pravilnega dvanajstkotnika z ravnilom in šestilom.


  Uporaba

  Prikazani so trije primeri periodičnega ravninskega tlakovanja z uporabo dvanajstkotnikov.

  Tile 3bb.svg
  Polpravilno tlakovanje 3.12.12
  Tile 46b.svg
  Polpravilno tlakovanje: 4.6.12
  Dem3343tbc.png
  A demiregularno tlakovanje:
  3.3.4.12 & 3.3.3.3.3.3

  Petriejevi mnogokotniki

  Pravilni dvanajstkotnik je Petriejev mnogokotnik za politope z višjo razsežnostjo, ki jih gledamo v ortogonalni projekciji v Coxeterjevih ravninah.

  A11 11-simplex t0.svg
  11-simpleks
  11-simplex t1.svg
  Dopolnjeni 11-simpleks
  11-simplex t2.svg
  Dvojno dopolnjeni 11-simpleks
  11-simplex t3.svg
  Trikratno dopolnjeni 11-simpleks
  11-simplex t4.svg
  Štirikratno dopolnjeni 11-simpleks
  11-simplex t5.svg
  Petkratno dolpolnjeni 11-simpleks
  BC6 6-cube t5.svg
  6-orthopleks
  6-cube t4.svg
  Dopolnjeni 6-ortopleks
  6-cube t3.svg
  Dvojno dopolnjeni 6-ortopleks
  6-cube t2.svg
  Dvojno dopolnjena 6-kocka
  6-cube t1.svg
  Dopolnjena 6-kocka
  6-cube t0.svg
  6-kocka
  D7 7-cube t6 B6.svg
  t5(141)
  7-cube t5 B6.svg
  t4(141)
  7-cube t4 B6.svg
  t3(141)
  7-cube t3 B6.svg
  t2(141)
  7-demicube t1 D7.svg
  t1(141)
  7-demicube t0 D7.svg
  t0(141)
  E6 E6 graph.svg
  t0(221)
  Up 2 21 t1 E6.svg
  t1(221)
  Up 2 21 t2 E6.svg
  t1(122)
  Gosset 1 22 polytope.png
  t0(122)
  F4 24-cell t0 F4.svg
  24-celica
  24-cell t1 F4.svg
  Dopolnjena 24-celica
  24-cell h01 F4.svg
  Ostra 24-celica

  Opombe in sklici

  1. Glej tudi Kürschákove geometrijske preizkuse na the Wolfram Demonstration Project