Išči

  Dvokotnik

  Izrojeni dvokotnik z dvema sovpadajočima stranicama z istima ogliščema
  Pravilni dvokotnik

  Dvókótnik (grško digon) je v geometriji neravninski lik z dvema stranicama in dvema ogliščema. Dvokotnik je izrojeni mnogokotnik in mora biti pravilen, ker sta dolžini stranic enaki, oziroma skladni. Njegov Schläflijev simbol je {2}.

  V evklidski geometriji je dvokotnik vedno izrojen, saj njegovi stranici sovpadata, in odgovarja daljici. V sferni geometriji lahko obstaja neizrojeni dvokotnik (z od nič različno notranjostjo), če sta oglišči nasprotni točki. Notranji kot krogelnega dvokotnika je lahko poljubni kot med 0 in . Takšen sferni mnogokotnik (sferni dvokotnik) lahko imenujemo tudi luna ali polmesec.

  Ploščina

  Ploščina dvokotnika je:

  kjer je R polmer sfere in notranji kot dvokotnika.

  Zunanje povezave