Išči

  Ekumenski koncil

  Niz člankov
  Krščanstvo
  Krščanstvo

  Osebnosti
  Jezus Kristus
  Devica Marija
  Apostoli
  Cerkveni očetje
  Svetniki
  Papeži
  Kardinali
  Nadškofi
  Škofi

  Zgodovina
  Ekumenski koncili
  Drugi vatikanski koncil
  Velika shizma
  Zahodni razkol
  Katolištvo
  Pravoslavje
  Protestantizem

  Osnove
  Sveta Trojica
  Cerkev
  Sveto pismo
  Zakramenti

  Molitve
  Oče naš
  Zdrava Marija
  Veroizpoved
  Rožni venec

  Ekumenski koncil (tudi vesoljni cerkveni zbor) je sestanek krščanskih škofov celotne Cerkve, namenjen razpravi o problemih, ki zadevajo Cerkev v celoti.

  Beseda ekumenski je grškega izvora: οικουμένη [ekuméne] pomeni naseljeno. Ekumenski koncil je torej sestanek, ki obsega celoten naseljeni svet (v prvih stoletjih krščanstva je to pomenilo pravzaprav Rimski imperij).

  V prvih stoletjih krščanstva je ekumenski koncil v resnici pomenil sestanek vseh samostojnih (avtokefalnih) krščanskih Cerkva. Po razkolu med Vzhodom in Zahodom, so se precej spremenila mnenja o tem, katere Cerkve morajo biti vključene, da je koncil ekumenski. Danes katoliki in pravoslavni kristjani (pa tudi mnogi protestanti) priznavajo avtoriteto prvih sedmih ekumenskih koncilov (nevključno s koncilom Quinisextum), pri nadaljnjih koncilih pa prihaja do razlik.

  Bistveni del vsakega ekumenskega koncila so sprejeti sklepi. Ti sklepi se imenujejo kánoni (grško κανονες [kanones] = pravila, zapovedi). Na kánonih temelji cerkveno pravo.

  Vsebina

  Seznam ekumenskih koncilov

  Prvih sedem ekumenskih koncilov

  Osmi in deveti koncil

  Noben poznejši koncil za pravoslavne Cerkve nima statusa ekumenskega (vseobsegajočega) koncila. V Rimskokatoliški Cerkvi pa je bilo še veliko koncilov, ki štejejo za ekumenske, ker je po velikem razkolu Rimskokatoliška cerkev preprosto razglasila, da je edina prava Cerkev.

  nadaljnji koncili za Rimskokatoliško Cerkev