Išči

  Element 2. periode

  Perioda 2 v periodnem sistemu
  Nevtronij
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson

   

  Element 2. periode je eden izmed kemijskih elementov v drugi vrstici (ali periodi) periodnega sistema. Tabela periodnega sistema ima vrstice, ki predstavljajo periode. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Od leve proti desni se vsakemu naslednjemu elementu poveča število elektronov za ena. Zato se elementi v isti periodi razlikujejo po lastnostih. Vsaka perida se začne z alkalijskim elementom, ki ima en valenčni elektron, in se konča z žlahtnim plinom.[1]

  Ta perioda ustreza polnjenju druge (n = 2) lupine, natančneje njenih podlupin 2s in 2p. Elementi periode 2 upoštevajo pravilo okteta, saj potrebujejo osem elektronov, da dokončajo svojo valentno lupino, kjer je lahko največ osem elektronov: dva v 2s orbitali in šest v 2p podlupini.

  Elementi

  Kemični element Blok Elektronska konfiguracija
  3 Li Litij blok s [He] 2s1
  4 Be Berilij blok s [He] 2s2
  5 B Bor blok p [He] 2s2 2p1
  6 C Ogljik blok p [He] 2s2 2p2
  7 N Dušik blok p [He] 2s2 2p3
  8 O Kisik blok p [He] 2s2 2p4
  9 F Fluor blok p [He] 2s2 2p5
  10 Ne Neon blok p [He] 2s2 2p6

  Sklici

  1. Julijana Rodeš (2016). Periodni sistem elementov (PDF) (Disertacija). Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. str. 11. COBISS 22503944.