Išči

  Element 3. periode

  Perioda 3 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson

  Element 3. periode je eden izmed kemijskih elementov v tretji vrstici (ali periodi) periodnega sistema. Tabela periodnega sistema ima vrstice, ki predstavljajo periode. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Od leve proti desni se vsakemu naslednjemu elementu poveča število elektronov za ena. Zato se elementi v isti periodi razlikujejo po lastnostih. Vsaka perida se začne z alkalijskim elementom, ki ima en valenčni elektron, in se konča z žlahtnim plinom..[1]

  Vsi elementi v tretji periodi se pojavljajo v naravi in imajo vsaj en stabilen izotop.[2] Elementi periode 3 v splošnem upoštevajo pravilo okteta na podoben način kot elementi periode 2.


  Elementi

  Kemični element Blok Elektronska konfiguracija
  11 Na Natrij blok s [Ne] 3s1
  12 Mg Magnezij blok s [Ne] 3s2
  13 Al Aluminij blok p [Ne] 3s2 3p1
  14 Si Silicij blok p [Ne] 3s2 3p2
  15 P Fosfor blok p [Ne] 3s2 3p3
  16 S Žveplo blok p [Ne] 3s2 3p4
  17 Cl Klor blok p [Ne] 3s2 3p5
  18 Ar Argon blok p [Ne] 3s2 3p6

  Sklici

  1. Julijana Rodeš (2016). Periodni sistem elementov (PDF) (Disertacija). Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. str. 11. COBISS 22503944.
  2. Period 3 Element Arhivirano 2012-07-29 na Wayback Machine. from Scienceaid.co.uk