Išči

  Element 4. periode

  Perioda 4 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson

  Element 4. periode je eden izmed kemijskih elementov v četrti vrstici (ali periodi) periodnega sistema. Tabela periodnega sistema ima vrstice, ki predstavljajo periode. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Od leve proti desni se vsakemu naslednjemu elementu poveča število elektronov za ena. Zato se elementi v isti periodi razlikujejo po lastnostih. Vsaka perida se začne z alkalijskim elementom, ki ima en valenčni elektron, in se konča z žlahtnim plinom.[1] Četrta perioda vsebuje 18 elementov, ki se začnejo s kalijem in zaključijo s kriptonom – en element za vsako izmed osemnajstih skupin. Tukaj se prvič pojavi blok d, ki vsebuje prehodne kovine.

  Vsi elementi v tej periodi so stabilni,[2] in večina jih je splšno razširjenih v zemeljski skorji in/ali jedru; je zadnja perioda brez nestabilnih elementov.

  Elementi

  Kemični element Blok Elektronska konfiguracija
   
  19 K Kalij blok s [Ar] 4s1
  20 Ca Kalcij blok s [Ar] 4s2
  21 Sc Skandij blok d [Ar] 3d1 4s2
  22 Ti Titan blok d [Ar] 3d2 4s2
  23 V Vanadij blok d [Ar] 3d3 4s2
  24 Cr Krom blok d [Ar] 3d5 4s1 (*)
  25 Mn Mangan blok d [Ar] 3d5 4s2
  26 Fe Železo blok d [Ar] 3d6 4s2
  27 Co Kobalt blok d [Ar] 3d7 4s2
  28 Ni Nikelj blok d [Ar] 3d8 4s2
  29 Cu Baker blok d [Ar] 3d10 4s1 (*)
  30 Zn Cink blok d [Ar] 3d10 4s2
  31 Ga Galij blok p [Ar] 3d10 4s2 4p1
  32 Ge Germanij blok p [Ar] 3d10 4s2 4p2
  33 As Arzen blok p [Ar] 3d10 4s2 4p3
  34 Se Selen blok p [Ar] 3d10 4s2 4p4
  35 Br Brom blok p [Ar] 3d10 4s2 4p5
  36 Kr Kripton blok p [Ar] 3d10 4s2 4p6

  (*) Izjema glede na Pravilo Madelung

  Sklici

  1. Julijana Rodeš (2016). Periodni sistem elementov (PDF) (Disertacija). Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. str. 11. COBISS 22503944.
  2. "List of Elements of the Periodic Table – Sorted by Abundance in Earth's crust". Science.co.il. Pridobljeno dne 2012-08-14.