Išči

  Element 5. periode

  Perioda 5 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson

  Element 5. periode je eden izmed kemijskih elementov v peti vrstici (ali periodi) periodnega sistema. Tabela periodnega sistema ima vrstice, ki predstavljajo periode. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Od leve proti desni se vsakemu naslednjemu elementu poveča število elektronov za ena. Zato se elementi v isti periodi razlikujejo po lastnostih. Vsaka perida se začne z alkalijskim elementom, ki ima en valenčni elektron, in se konča z žlahtnim plinom.[1] Peta perioda vsebuje 18 elementov, ki se začnejo z rubidijem in zaključijo s ksenonom – en element za vsako izmed osemnajstih skupin.

  Ta perioda je znano po tem, da vsebuje večje število izjem glede na Pravilo Madelung.

  Elementi

  Kemični element Blok Elektronska konfiguracija
   
  37 Rb Rubidij blok s [Kr] 5s1
  38 Sr Stroncij blok s [Kr] 5s2
  39 Y Itrij blok d [Kr] 4d1 5s2
  40 Zr Cirkonij blok d [Kr] 4d2 5s2
  41 Nb Niobij blok d [Kr] 4d4 5s1 (*)
  42 Mo Molibden blok d [Kr] 4d5 5s1 (*)
  43 Tc Tehnecij blok d [Kr] 4d5 5s2
  44 Ru Rutenij blok d [Kr] 4d7 5s1 (*)
  45 Rh Rodij blok d [Kr] 4d8 5s1 (*)
  46 Pd Paladij blok d [Kr] 4d10 (*)
  47 Ag Srebro blok d [Kr] 4d10 5s1 (*)
  48 Cd Kadmij blok d [Kr] 4d10 5s2
  49 In Indij blok p [Kr] 4d10 5s2 5p1
  50 Sn Kositer blok p [Kr] 4d10 5s2 5p2
  51 Sb Antimon blok p [Kr] 4d10 5s2 5p3
  52 Te Telur blok p [Kr] 4d10 5s2 5p4
  53 I Jod blok p [Kr] 4d10 5s2 5p5
  54 Xe Ksenon blok p [Kr] 4d10 5s2 5p6

  (*) Izjema glede na Pravilo Madelung

  Sklici

  1. Julijana Rodeš (2016). Periodni sistem elementov (PDF) (Disertacija). Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. str. 11. COBISS 22503944.