Išči

  Element 6. periode

  Perioda 6 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson

  Element 6. periode je eden izmed kemijskih elementov v šesti vrstici (ali periodi) periodnega sistema. Tabela periodnega sistema ima vrstice, ki predstavljajo periode. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Od leve proti desni se vsakemu naslednjemu elementu poveča število elektronov za ena. Zato se elementi v isti periodi razlikujejo po lastnostih. Vsaka perida se začne z alkalijskim elementom, ki ima en valenčni elektron, in se konča z žlahtnim plinom.[1] Šesta perioda vsebuje 32 elementov, ki se začnejo s cezijem in zaključijo z radijem.

  Svinec je trenutno zadnji stabilni element; vsi sledeči elementi so radioaktivni.

  Elementi

  Kemični element Blok Elektronska konfiguracija
  55 Cs Cezij blok s [Xe] 6s1
  56 Ba Barij blok s [Xe] 6s2
  57 La Lantan blok f [a] [Xe] 5d1 6s2 [b]
  58 Ce Kirij blok f [Xe] 4f1 5d1 6s2 [b]
  59 Pr Prazeodim blok f [Xe] 4f3 6s2
  60 Nd Neodim blok f [Xe] 4f4 6s2
  61 Pm Prometij blok f [Xe] 4f5 6s2
  62 Sm Samarij blok f [Xe] 4f6 6s2
  63 Eu Evropij blok f [Xe] 4f7 6s2
  64 Gd Gadolinij blok f [Xe] 4f7 5d1 6s2 [b]
  65 Tb Terbij blok f [Xe] 4f9 6s2
  66 Dy Disprozij blok f [Xe] 4f10 6s2
  67 Ho Holmij blok f [Xe] 4f11 6s2
  68 Er Erbij blok f [Xe] 4f12 6s2
  69 Tm Tulij blok f [Xe] 4f13 6s2
  70 Yb Iterbij blok f [Xe] 4f14 6s2
  71 Lu Lutecij blok d [a] [Xe] 4f14 5d1 6s2
  72 Hf Hafnij blok d [Xe] 4f14 5d2 6s2
  73 Ta Tantal blok d [Xe] 4f14 5d3 6s2
  74 W Volfram blok d [Xe] 4f14 5d4 6s2
  75 Re Renij blok d [Xe] 4f14 5d5 6s2
  76 Os Osmij blok d [Xe] 4f14 5d6 6s2
  77 Ir Iridij blok d [Xe] 4f14 5d7 6s2
  78 Pt Platina blok d [Xe] 4f14 5d9 6s1 [b]
  79 Au Zlato blok d [Xe] 4f14 5d10 6s1 [b]
  80 Hg Živo srebro blok d [Xe] 4f14 5d10 6s2
  81 Tl Talij blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
  82 Pb Svinec blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
  83 Bi Bizmut blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
  84 Po Polonij blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
  85 At Astat blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
  86 Rn Radon blok p [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
  • a Zanesljivi viri, ki se ukvarjajo s tem, se na splošno strinjajo s tem, da se blok f začne z lantanom.[2] Vendar je v mnogih učbenikih zapisano, da so La in Hf-Hg elementi bloka d in, da blok f na dva dela razdelijo Ce-Lu. Začasno 2021 IUPAC poročilo o tem vprašanju nakazuje, da je tukaj prikazana oblika boljša, vendar še ni postala uradna IUPAC tabela IUPAC.[3]
  • b Izjema glede na Pravilo Madelung.

  Sklici

  1. Julijana Rodeš (2016). Periodni sistem elementov (PDF) (Disertacija). Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. str. 11. COBISS 22503944.
  2. Jensen, William B. (2015). "The positions of lanthanum (actinium) and lutetium (lawrencium) in the periodic table: an update". Foundations of Chemistry. 17: 23–31. doi:10.1007/s10698-015-9216-1. Pridobljeno dne 28 January 2021.
  3. Scerri, Eric (18 January 2021). "Provisional Report on Discussions on Group 3 of the Periodic Table". Chemistry International. 43 (1): 31–34. doi:10.1515/ci-2021-0115.