Išči

  Elipsa

  Elipsa

  Elípsa ali pákróg je v matematiki sklenjena ravninska krivulja ovalne oblike, pri kateri je vsota razdalj katerekoli točke od gorišč F1 in F2 stalna. Elipsa je ena od stožnic.

  Vsebina

  Slika

  Na sliki so:

  Gorišči sta od središča o oddaljeni za . Če z r1 in r2 označimo razdalji od gorišč F1 in F2 do točke X na elipsi (modri črti) sta njuni dolžini in , tako da velja

  Parametrizacija

  Če koordinatni osi sovpadata z osema elipse, je kanonična oblika enačba elipse:

  parametrična oblika enačbe elipse pa je

  Izsrednost (ekscentričnost)

  Polarne koordinate

  , kjer je .

  Ploščina

  Obseg

  kjer je E(e) popolni eliptični integral druge vrste.

  Ramanudžanov približek iz leta 1914:

  Še en približek:

  Kvadratna forma

  Če elipsa ni v središčni legi in je zavrtena, jo zapišemo s kvadratno formo:

  Če forma nima člena z , torej , elipsa ni zavrtena:

  Če forma nima člena z , torej , elipsa ni premaknjena v smeri osi x:

  Če forma nima člena z , torej , elipsa ni premaknjena v smeri osi y:

  Iz te forme se izpelje zgornja kanonična oblika.

  Identifikacija

  Če določena kvadratna forma predstavlja elipso, preverimo tako, da koeficiente forme vstavimo v matriki:

  in

  Forma predstavlja elipso natanko takrat, ko velja:

  pri čemer je in

  Središče elipse

  Središče elipse je rešitev sistema enačb:

  z rešitvijo

  Kot vrtenja

  Kot, za katerega je elipsa s poljubnim središčem zavrtena, je

  . Če je je

  Glej tudi