Išči

  Elipsoid

  Elipsoid z osmi (a, b, c) = (4, 2, 1)

  Elipsoíd je ploskev drugega reda, ki je razširitev pojma elipsa na tri razsežnosti. Enačba v kartezičnem koordinatnem sistemu je:

  kjer so a , b in c ekvatorialni polmeri vzdolž osi x, y in z. Števila a, b in c so pozitivna realna števila, ki določajo obliko elipsoida. Dolžine odsekov, ki jih ploskev določa na pripadajočih koordinatnih oseh (x, y, z), se imenujejo glavne polosi elipsoida. Za števila a , b in c lahko nastopijo naslednji primeri:

  • sfera;
  • sploščeni sferoid (oblika diska);
  • podolgovati sferoid (oblika cigare);
  • triosni elipsoid (tri različne polosi).

  Kadar sta dve osi enaki, se nastala površina imenuje sferoid.

  Vsebina

  Parametrizirana oblika

  V sfernem koordinatnem sistemu se lahko parametrizirano obliko enačbe elipsoida napiše kot:

  kjer je:

  kolatituda ali zenitni kot in dolžina ali azimut:

  Kota lahko zavzameta naslednje vrednosti:

  Površina

  Površine elipsoida se ne da izračunati z uporabo samo elementarnih funkcij.

  Izračuna se jo lahko s pomočjo naslednjega obrazca:

  kjer pomeni:

  za sploščene elipsoide
  za podolgovate elipsoide
  kot, ki se imenuje kotna izsrednost;
  in sta nepopolna eliptična integrala prvega in drugega reda.

  Približna vrednost površine se dobi tudi s pomočjo naslednjega obrazca:

  kjer uporaba vrednosti p ≈ 1,6075 da relativno napako do največ 1,061 %. Vrednost p = 8/5 = 1,6 je najboljša za skoraj okrogle elipsoide (z relativno napako približno 1,178 %).

  Prostornina

  Zaradi nenatančnega izražanja se izraz elipsoid včasih uporablja tudi za geometrijsko telo, ki ga omejuje zgoraj opisana ploskev.Prostornino tega telesa se izračuna z obrazcem:

  Kadar so vse polosi enake, se dobi prostornino krogle, če sta po dve polosi enaki pa prostornine sferoidov.

  Glej tudi

  Zunanje povezave