Išči

  Enakokraki trikotnik

  Enakokraki trikotnik

  Enakokráki trikótnik je trikotnik, pri katerem sta dve stranici enako dolgi (skladni).

  Enako dolgi stranici (na sliki zgoraj a in b) se imenujeta kraka, tretja stranica (na sliki c) je osnovnica.

  Tudi notranja kota ob osnovnici sta enako velika:

  tako da velja:

  Višino na osnovnico lahko izračunamo, kot pri splošnem trikotniku, prek ploščine, v enakokrakem trikotniku pa si lahko pomagamo tudi s Pitagorovim izrekom:

  Ostale veličine izračunamo enako kot pri splošnem trikotniku.

  Ploščina

  Za ploščino enakokrakega trikotnika velja Heronova formula v obliki:

  kjer je s polovični obseg (polobseg) enakokrakega trikotnika:

  Heronovo formulo za enakokraki trikotnik lahko zapišemo tudi v obliki:

  Glej tudi

  Zunanje povezave