Išči

  Enotski kvadrat

  Enotski kvadrat v realni ravnini.

  Enôtski kvadrát je v matematiki kvadrat, ki ima dolžino stranic enako 1.

  Običajno se enotski kvadrat misli kot kvadrat v kartezični ravnini z oglišči v točkah (0, 0), (1, 0), (0, 1) in (1, 1).

  Realna ravnina

  V kartezičnem koordinatnem sistemu s koordinatama je enotski kvadrat definiran kot kvadrat, ki ga sestavljajo točke, kjer in ležijo v enotskem intervalu od 0 do 1.

  Kompleksna ravnina

  V kompleksni ravnini se nahajajo oglišča v 0, 1, i in 1 + i.

  Glej tudi