Išči

  Epsilon

  Epsilon uc lc.svg
  Grška abeceda
  Αα alfa Νν ni
  Ββ beta Ξξ ksi
  Γγ gama Οο omikron
  Δδ delta Ππ pi
  Εε epsilon Ρρ ro
  Ζζ zeta Σσς sigma
  Ηη eta Ττ tau, tav
  Θθ theta Υυ ipsilon
  Ιι jota Φφ fi
  Κκ kapa Χχ hi
  Λλ lambda Ψψ psi
  Μμ mi Ωω omega
  Danes opuščene črke
  Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
  Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
  Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
  Sho uc lc.svg šo

  grška ločevalna znamenja

  Épsilon (grško: έψιλον; velika črka: Ε, mala črka: ε) je peta črka grške abecede in ima numerično vrednost 5. Črka epsilon se je razvila iz feničanske črke he (Phoenician he.png). Črka je dobila ime epsilon (grško: Ε ψιλον = enostavni E) zato, ker se glas e piše tudi z digrafom ΑΙ. Iz grške črke Ε izvira latinična črka E, pa tudi cirilična črka Е (in poleg tega še Є in Э, ki se uporabljata le v nekaterih jezikih). Digraf EΙ se izgovarja kot i.

  Pomeni

  Mali ε uporabljamo kot simbol za :

  Zunanje povezave