Išči

  Erbij

  holmijerbijtulij
  Er
  Fm  
   
   
  Er-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število erbij, Er, 68
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok NA, 6 , f
  Gostota, trdota 9066 kg/m3, ND
  Izgled srebrnkasto bel
  Er,68.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 167,259 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 175 (226) pm
  Kovalentni polmer ND pm
  van der Waalsov polmer ND pm
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f12
  e- na energijski nivo 2,8,18,30,8,2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (basique)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 1795 K (2772 °F)
  Vrelišče 3136 K (5185 °F)
  Molarna prostornina ND ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 261 kJ/mol
  Talilna toplota 17,2 kJ/mol
  Parni tlak ND
  Hitrost zvoka 2830 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,24 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 170 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,17 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 14,3 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 589,3 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1150 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2194 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4120 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  160Er {sint.} 28,58 h ε 0,330 160Ho
  162Er 0,14 % erbij je stabilen s 94 nevtroni
  164Er 1,61 % erbij je stabilen s 96 nevtroni
  165Er {sint.} 10,36 h ε 0,376 165Ho
  166Er 33,6 % erbij je stabilen z 98 nevtroni
  167Er 22,95 % erbij je stabilen z 99 nevtroni
  168Er 26,8 % erbij je stabilen s 100 nevtroni
  169Er {sint.} 9,4 dni β- 0,351 169Tm
  170Er 14,9 % erbij je stabilen s 102 nevtronoma
  171Er {sint.} 7,516 h β- 1,490 171Tm
  172Er {sint.} 49,3 h β- 0,891 172Tm
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Êrbij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Er in atomsko število 68. Ta redek srebrnkast kovinski lantanoidni redkozemeljski element je povezan s številnimi drugimi redkimi elementi v mineralu gadolinitu iz Ytterbyja na Švedskem.

  Zunanje povezave