Išči

  Eulerjev izrek o poliedrih

  Eulerjev izrek o poliedrih (ali Eulerjeva poliedrska formula) je v geometriji izrek, ki povezuje število oglišč, robov in stranskih ploskev konveksnih poliedrov, topološko enakovrednih sferi:

  kjer je:

  • število oglišč
  • število stranskih ploskev
  • število robov
  • Eulerjeva karakteristika

  Zgled podaja naslednja razpredelnica za platonska telesa:

  platonsko telo slika V F E
  tetraeder Tetrahedron.png 4 4 6 2
  kocka Hexahedron.png 8 6 12 2
  oktaeder Octahedron.png 6 8 12 2
  dodekaeder Dodecahedron.png 20 12 30 2
  ikozaeder Icosahedron.png 12 20 30 2

  Zunanje povezave