Išči

  Evropij

  samarijevropijgadolinij
  Eu
  Am  
   
   
  Eu-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število evropij, Eu, 63
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
  Gostota, trdota 5244 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel
  Eu,63.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 151,964(1) a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 185 (231) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f7
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 25, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže telesno centrirana kubična
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 1099 K (1519 °F)
  Vrelišče 1800 K (2781 °F)
  Molarna prostornina 28,97 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 143,5 kJ/mol
  Talilna toplota 9,21 kJ/mol
  Parni tlak 144 Pa pri 1095 K
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,2 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 180 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,12 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 13,9 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 547,1 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1085 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2404 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4120 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  150Eu {sint.} 36,9 a ε 2,261 150Sm
  151Eu 47,8 % 151Eu je stabilen z 88 nevtroni
  152Eu {sint.} 13,516 a ε 1,874 152Sm
  β- 1,819 152Gd
  153Eu 52,2 % 153Eu je stabilen z 90 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Evrópij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Eu in atomsko število 63.

  Pomembne lastnosti

  Evropij je najbolj reaktiven od redkozemeljskih elementov; na zraku hitro oksidira in je po svoji reakciji z vodo podoben kalciju. Kot druge redke zemlje (razen lantana) se evropij na zraku vžge pri temperaturah okoli 150 do 180 °C. Je približno tako trd kot svinec in precej upogljiv.

  Zunanje povezave