Išči

    Faza snovi

    Fáza snoví je v termodinamiki množica stanj makroskopskega termodinamskega sistema s homogeno kemijsko sestavo in fizikalnimi lastnostmi (npr. gostoto, kristalno strukturo, lomnim količnikom ipd.).

    Najbolj znane faze so agregatna stanja snovi:

    Med faze snovi uvrščamo tudi plazmo, Bose-Einsteinov kondenzat, fermionski kondenzat, paramagnetno in feromagnetno fazo magnetnih snovi.

    Termodinamski sistem med fazami prehaja s faznim prehodom.