Išči

  Formaldehid

  Formaldehid (metanal)
  Formaldehyde-2D.svg
  Formaldehyde-3D-balls-A.png
  Formaldehyde-3D-vdW.png
  Imena
  Druga imena
  formol, metil aldehid, metilen oksid, metanal
  Identifikatorji
  3D model (JSmol)
  ChemSpider
  ECHA InfoCard 100.000.002
  Število E E240 (konzervansi)
  RTECS število
  • LP8925000
  CompTox Dashboard (EPA)
  Lastnosti
  CH2O
  Molska masa 30,03 g·mol−1
  Videz brezbarven plin
  Gostota 1 kg·m−3, plin
  Tališče -117 °C (156 K)
  Vrelišče -19,3 °C (253.9 K)
  > 100 g/100 ml (20 °C)
  Struktura
  Oblika molekule trigonalna planarna
  Dipolni moment 2,33168(1) D
  Nevarnosti
  Glavne nevarnosti toksičen, vnetljiv, karcinogen, mutagen
  R-stavki (zastarelo) R23/24/25, R34, R40, R43
  S-stavki (zastarelo) (S1/2), S26, S36/37, S39, (S45), S51
  NFPA 704 (diamant ognja)
  Flammability code 2: Must be moderately heated or exposed to relatively high ambient temperature before ignition can occur. Flash point between 38 and 93 °C (100 and 200 °F). E.g. diesel fuelHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity code 2: Undergoes violent chemical change at elevated temperatures and pressures, reacts violently with water, or may form explosive mixtures with water. E.g. white phosphorusSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
  2
  3
  2
  Plamenišče -53 °C
  Sorodne snovi
  Sorodno aldehidi acetaldehid

  benzaldehid

  Sorodne snovi ketoni

  karboksilna kisline

  Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
  Sklici infopolja

  Formaldehid ali metanal (nomenklatura IUPAC) je organska kemijska spojina in najenostavnejši aldehid z empirično formulo CH2O. Formaldehid je brezbarven plin ostrega vonja, ki je dobro topen v vodi. Obstoja tudi kot ciklični trimer trioksan in polimer paraformaldehid. V vodni raztopini tvori hidrat H2C(OH)2. Vodna raztopina formaldehida je formalin. Nasičena raztopina vsebuje okrog 40 volumskih oz. 37 masih odstotkov formaldehida. Formalin vsebuje tudi majhne količine stabilizatorja, običajno metanola, ki zavira oksidacijo in polimerizacijo. Tipični komercialni formalin vsebuje 10–12 % metanola in nekaj kovinskih nečistoč (3 ppm Al, 1 ppm Fe in 1 ppm Cu).

  Leta 2005 je bila svetovna proizvodnja formaldehida 21 milijonov ton.[1][2]

  Zaradi zelo razširjene uporabe, toksičnosti in hlapnosti izpostavljanje formaldehidu škoduje človeškemu zdravju.[3]

  Vsebina

  Nahajališča

  Formaldehid je vmesni produkt pri oksidaciji oz. zgorevanju metana in drugih ogljikovih spojin, zato ga najdemo, na primer, v gozdnih požarih, izpušnih plinih avtomobilskih motorjev in tobačnem dimu. Nastaja tudi v ozračju iz atmosferskega metana in drugih ogljikovodikov ter kisika pod vplivom sončne svetlobe in je sestavni del smoga.

  Formaldehid in njegovi oligomeri in hidrati so v živih organizmih bolj redki. Tvorba metana, ki jo povzročajo metanogeni mikrobi, sicer poteka preko formaldehida, vendar se ta vmesni produkt pretvori b metilensko skupino v metanopterinu.

  Formaldehid je primarni vzrok za toksičnost metanola, ker se metanol pod vplivom encimov alkoholnih dehidrogenaz pretvori v toksični formaldehid, ki se zatem oksidira v mravljinčno kislino.

  Formaldehid so odkrili tudi v vesolju.

  Sinteze

  Sintezo formaldehida je prvi opisal ruski kemik Aleksander Mihajlovič Butlerov, čeprav ga je že pred njim odkril August Wilhelm von Hofmann.[4]

  Formaldehid se proizvaja industrijsko s katalitsko oksidacijo metonola.[3] Kot katalizator se najpogosteje uporablja kovinsko srebro ali zmes železovega in molibdenovega ali vanadijevega oksida. Proces FORMOX z oksidnim katalizatorjem poteka pri temperaturi 250-400 °C po naslednji kemijski reakciji:[3]

  2CH3OH + O2 → 2H2CO + 2H2O

  Proses s srebrovim katalizatorjem poteka običajno pri 650 °C. V tem prosesu poteka vzporedno z že omenjeno oksidacijo metanola tudi njegovo dehidrogeniranje:

  CH3OH → H2CO + H2

  Formaldehid se lahko v manjših količinah sintetizira tudi drugače, vendar ti postopki niso komercialno zanimivi. Lahko bi se proizvajal z oksidacijo metana, vendar postopek industrijsko ni zanimiv, ker formaldehid mnogo laže oksidira kot metan.[3]

  Kemija

  Formaldehid je surovina za sintezo mnogih pomembnih spojin. Njegove lastnosti so podobne lastnostim drugih aldehidov, samo da je bolj reaktiven. Na zraku se zlahka oksidira v mravljinčno kislino, ki je v sledovih prisotna v vseh komercialnih formaldehidih. Formaldehid je dober elektrofil, predvsem v elektrofilnih aromatskih substitucijah in elektrofilnih adicijah na alkene in aromate. V Cannizzarovi reakciji se v prisotnosti bazičnega katalizatorja pretvori v metanol in mravljinčno kislino.

  Primeri organskih sintez

  Formaldehid z acetaldehidom kondenzira v pentaeritritol, ki je osnova za sintezo eksploziva pentaeritritol tetranitrata (PETN, corpent, pentrit).[5]

  Kondenzacijski produkti formaldehida in sečnine, fenola in melamina so vsestransko uporabne sečninsko-formaldehidne, fenolno-formaldehidne in melaminsko-formaldehidne smole.

  V reakciji s 4-substituiranimi fenoli nastanejo kaliksareni.[6] V reakciji s hidrogen sulfidom nastane tritian:[7]

  3CH2O + 3H2S → (CH2S)3 + 3H2O

  Uporaba

  Uporaba v industriji

  Formaldehid je industrijska surovina za sintezo polioksimetilena, 1,4-butandiola in metilen difenil diizocianata.[3]

  Več kot polovica v svetu proizvedenega formaldehida se porabi za sintezo že omenjenih duroplastičnih sečninskih, fenolnih in melaminskih smol, ki se uporabljajo predvsem za izdelavo permanentnih lepil, izolacijskih materialov in predmetov za široko potrošnjo.

  Formaldehid je surovina za proizvodnjo polifunkcionalnih alkoholov, na primer pentaeritritola, ki je surovina za proizvodnjo alkidnih smol in eksplozivov. Naslednja pomembna produkta sta metilen difenil diizocianat, ki je pomembna komponenta poliuretanskih premazov in pen, ter heksamin, ki je surovina za fenolno-formaldehidne smole in eksploziv RDX (ciklotrimetilentrinitramin).

  V tekstilni industriji se melaminsko-formaldehidne smole uporabljajo kot apreturna sredstva proti gubanju tkanin.[8] Formaldehid je tudi sestavina nekaterih šamponov.[9]

  Drugo

  Zmes formaldehida in koncentrirane žveplove kisline, imenovana Marquisov reagent,[10] se uporablja za hitro ugotavljanje prisotnosti opojnih drog, predvsem MDMA (3,4-metilendioksi-N-metilamfetamin, ecstasy). Reagent je uporaben tudi za druge amfetamine, kokain, opijate in heroin.

  Dezinfekcijsko in biocidno sredstvo

  Vodna raztopina formaldehida je dobro dezinfekcijsko sredstvo, ki uniči večino bakterij in glivic, vključno s sporami. V medicini se uporabljajo kot konzervans za cepiva, sredstvo za sušenje kože in odpravljanje bradavic. V akvaristiki se formaldehid uporablja za odpravljenje parazitov.[11]

  Formaldehid preko skupin –CH2- nepovratno zamreži primarne amino skupine v beljakovinah z drugimi dušikovimi atomi v beljakovini ali DNA in na ta način trajno konzervira oziroma fiksira tkivo celic. To lastnost se izkorišča v tehniki ChIP-on-chip, ki se uporablja za preučevanje medsebojnih vplivov beljakovin in DNA.

  Formaldehid se uporablja tudi kot denaturirno sredstvo v gelni elektroforezi DNA, ker preprečuje, da bi DNA tvorila kakšne sekundarne spojine.

  V fotografiji

  Formaldehid v majhnih koncentracijah se še vedno uporablja kot stabilizator pri zadnjem izpiranju v procesu C-41 za razvijanje barvnega negativnega filma. Uporablja se tudi v predbeljenju v procesu E-6, s čemer odpade potreba po njegovi uporabi pri zadnjem izpiranju.

  Konzervansi tkiv in sredstvo za balzamiranje

  Raztopine formaldehida se v mikroskopiji in histologiji uporabljajo kot konzervansi tkiv, v patologiji in anatomiji pa za dezinfekcijo, balzamiranje in začasno konzerviranje človeških in živalskih organov.

  Raztopina formaldehida se uporablja tudi za ugotavljanje, ali je oseba ali žival v času smrti dihala: če pljuča plavajo na površini raztopine, je test pozitiven.

  V več evropskih državah je uporaba formaldehida, s formaldehidom obdelanih proizvodov in balzamiranje zaradi njegovih karcinogenih lastnosti omejeno.[12]

  Medzvezdni formaldehid

  Formaldehid je bil prva večatomska organska spojina, ki so jo odkrili v medzvezdnem prostoru.[13] Kasneje so ga odkrili tudi v več področjih naše galaksije Rimske ceste Zanj vlada veliko zanimanje, zato je predmet mnogih obširnih študij.[14]. Formaldehid naj bi nastal s hidrogeniranjem ledu ogljikovega monoksida:[15]

  H + CO → HCO
  HCO + H → H2CO

  Konstanta reakcijske hitrosti je 9,2 x 10−3s−1.

  Formaldehid je zanimiv tudi za astrokemike, predvsem zaradi majhne reaktivnosti v plinski fazi, pa tudi zato, ker sta prehoda K-dublet 110 - 111 in 211 - 212 precej jasna.

  Varnost

  Formaldehid je toksičen, alergen, karcinogen in mutagen.[16] Glavni viri poklicne izpostavljenosti zdravju škodljivega formaldehida so predvsem termični in kemični razpad formaldehidnih smol, izhlapevanje iz raztopin, na primer raztopin za balzamiranje, in zgorevanje raznih organskih snovi, na primer bencina v motorjih, bioplina, zemeljskega plina, plina deponij in čistilnih naprav. V novejšem času se pojavlja veliko kogeneracij, trigeneracij, ter bioplinarn in deponij, ki kot pogonsko gorivo pri soproizvodnji elektrike in toplote ali hladu uporabljajo batne motorje z metanom kot gorivom. Ob delovanju nastajajo za človeka nesprejemljivo velike količine formaldehida.

  Formaldehidne smole so zelo pogosto gradivo v gradbeništvu, zato je formaldehid najpogostejši onesnaževalec zraka v zaprtih prostorih.[17] Pri koncentracijah, večjih od 0,1 ppm, draži oči in sluznico in povzroča solzenje.[18] Inhaliranje tako koncentriranega formaldehida povzroča glavobol, vnetje grla in težave z dihanjem, lahko pa tudi sproži ali poslabša napad astme.[19][20]

  Formaldehid je uvrščen med možne povzročitelja raka pri človeku. Mednarodna agencija za raziskavo raka (IARC) je ugotovila, da obstajajo "zadostni dokazi", da poklicna izpostavljenost formaldehidu lahko povzroči raka v nosu in grlu.[2] Formaldehid povzroča alergije in je zato v standardnem naboru testnih alergenov. Ljudje, ki so alergični na formaldehid, bi se morali izogibati vsem snovem, iz katerih se sprošča formaldehid.[21]

  Kontaminirana hrana

  V Indoneziji so leta 2005, v Vietnamu pa leta 2007 izbruhnile afere zaradi dodajanje formaldehida v hrano, da bi se podaljšala njena uporabnost. Med kontaminirano hrano so bile testenine, soljene ribe in tofu, verjetno pa tudi piščančje meso in pivo. Dodatki so pri ljudeh povzročili številne škodljive učinke, dokazi o rakavih oboljenjih pa so pomanjkljivi.[2]

  Reference

  1. http://www.mindfully.org/Pesticide/2004/Formaldehyde-Butoxyethanol-88-IARC-7sep04.htm
  2. 2,0 2,1 2,2 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/volume88.pdf "Formaldehyde".
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 G. Reuss, W. Disteldorf, A. O. Gamer, A. Hilt, “Formaldehyde” in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley-VCH, 2005, Weinheim.
  4. J Read, Text-Book of Organic Chemistry, G Bell & Sons, London, 1935
  5. H. B. J. Schurink (1941). "Pentaerythritol". Org. Synth. 1: 425; Coll. Vol. 1.
  6. Gutsche, C. D.; Iqbal, M. (1993). "p-tert-Butylcalix[4]arene". Org. Synth.; Coll. Vol. 8: 75.
  7. Bost, R. W.; Constable, E. W. (1943). "sym-Trithiane". Org. Synth.; Coll. Vol. 2: 610.
  8. FORMALDEHYDE IN CLOTHING AND OTHER TEXTILES
  9. Campaign for Safe Cosmetics
  10. DanceSafe: testing kit info
  11. University of Florida - Use of Formalin to Control Fish Parasites http://edis.ifas.ufl.edu/VM061
  12. Formaldehyde Ban set for 22 Sept 2007
  13. Zuckerman, B.; Buhl, D.; Palmer, P.; Snyder, L. E. 1970, Astrophysical Journal, 160, 485
  14. J. G. Mangum et al. 2008, Astrophysical Journal, 673, 832.
  15. Woon, D.E. 2002, Astrophysical Journal, 569, 541.
  16. IARC Press Release June 2004, http://www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/archives/pr153a.html
  17. Indoor Air Pollution in California, Final Report, California Air Resources Board (2005) http://www.arb.ca.gov/research/indoor/ab1173/finalreport.htm, at pages 65 – 70.
  18. Formaldehyde. OSHA Fact Sheet http://www.osha.gov/SLTC/formaldehyde/recognition.html
  19. http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html California Office Of Health Hazard Assessment
  20. Symptoms of Low-Level Formaldehyde Exposures, Health Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/formaldehyde_e.html
  21. "Formaldehyde allergy: What is formaldehyde and where is it found?". DermNet NZ.